Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 27.9.2012 9.05 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 10.10
Pressmeddelande

117/2012, RAS/LL

Import av cyklar med ursprung i Kina via Indonesien, Malaysia, Sri Lanka eller Tunisien: Undersökning och registrering av import

Kommissionen har inlett en undersökning gällande import av cyklar med ursprung i Kina för att reda ut om cyklar cirkuleras via Indonesien, Malaysia, Sri Lanka eller Tunisien (Kommissionens förordning 875/2012, EUT L 258, 26.9.2012, s. 21 - 24 ).

Produkter i fråga om vilka antidumpningsåtgärder eventuellt kringgås är cyklar utan motor (inbegripet trehjuliga transportcyklar, men ej enhjulingar) med ursprung i Folkrepubliken Kina enligt KN-nummer ex 8712 00 30 och ex 8712 00 70 (Taric-nummer 8712 00 30 10 och 8712 00 70 91).

Undersökningen gäller cyklar som avsänts från Indonesien, Malaysia, Sri Lanka eller Tunisien oberoende av om cyklarna deklarerats ha sitt ursprung i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka eller Tunisien. Denna import ska registreras. Registreringsskyldigheten upphör nio månader efter den dag då förordningen trätt i kraft.

Om undersökningen ger vid handen att antidumpningsåtgärder kringgåtts, kan tillbörlig antidumpningstull tas ut vid import från Indonesien, Malaysia, Sri Lanka eller Tunisien från och med den dag då importen börjat registreras, dvs. fr.o.m. den 27 september 2012.

Förordningen träder i kraft den 27 september 2012.

TMD