Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 21.9.2012 8.56 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 10.09
Pressmeddelande

115/2012, RAS/MSR

Ändring (gällande företag) i antidumpningsåtgärder vid import av rör av järn och stål med ursprung i Ukraina

Genom rådets förordning (EU) nr 795/2012 har åtgärderna enligt förordning (EU) nr 585/2012 ändrats. Rören av järn och stål klassificeras enligt KN-nummer ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 och ex 7304 59 93.

Antidumpningstullen vid import av produkter som tillverkats av de ukrainska företagen LLC Interpipe Niko Tube och OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP) är nu 13,8 procent. Taric-tilläggsnumret A743 förblir detsamma. Förordningen publicerades den 4 september 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 238 och trädde i kraft den 5 september 2012.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av spakmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 796/2012 har giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna vid import av spakmekanismer med ursprung i Kina förlängts med fem år. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 8305 10 00 50. Förordningen publicerades den 4 september 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 238 och trädde i kraft den 5 september 2012.

Ändring (gällande företag) i antidumpningsåtgärderna vid import av citronsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina

Kommissionen har i sitt beslut 2012/501/EU återkallat godtagandet av åtagandena som företaget Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd lämnat tillsammans med den kinesiska handelskammaren för importörer och exportörer av metaller, mineraler och kemikalier (Taric-tilläggsnummer A880). Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2918 14 00 00 och 2918 15 00 10.

De slutgiltiga antidumpningstullarna som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1193/2008 tillämpas nu på import av produkter som tillverkas av Laiwu Taihe. Kommissionens beslut publicerades den 8 september 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 244 och trädde i kraft den 9 september 2012.

Preliminär antidumpningstull vid import av aluminiumfolie i rullar med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 833/2012 har en preliminär antidumpningstull införts på import av aluminiumfolie med ursprung i Kina. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 7607 11 11 10 och 7607 19 10 10.

De tillämpliga preliminära antidumpningstullarna är följande:

Företag Tull
%
Taric-
tilläggsnr
CeDo Shanghai Co. Ltd. 16,3 B299
Ningbo Times Co. Ltd. 15,5 B300
Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd. 13,0 B301
Able Packaging Co.,Ltd 15,5 B302
Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co., Ltd. 15,5 B303
Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co., Ltd 15,5 B304
Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co.,Ltd 15,5 B305
Weifang Quanxin Aluminium Foil Co.,Ltd 15,5 B306
Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd 15,5 B307
Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co.,Ltd 15,5 B308
Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co., Ltd 15,5 B309
Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co.,Ltd 15,5 B310
Alla övriga företag 35,4 B999

Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen ställs. Förordningen publicerades den 18 september 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 251, trädde i kraft den 19 september 2012 och tillämpas i sex månader.

Preliminär antidumpningstull vid import av stålprodukter belagda med organiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 845/2012 har en preliminär antidumpningstull införts på import av stålprodukter med ursprung i Kina. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 och ex 7226 99 70 (Taric-nummer 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 och 7226 99 70 91).

De tillämpliga preliminära antidumpningstullarna är följande:

Företag Tull
%
Taric-
tilläggsnr
Union Steel China; Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd 13,2 B311
Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd; Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd; Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd; Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd; Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd 55,3 B312
Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd; Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd 29,2 B313
Angang Steel Company Limited 42,5 B314
Anyang Iron Steel Co. Ltd 42,5 B315
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 42,5 B316
Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd. 42,5 B317
Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd. 42,5 B318
Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd. 42,5 B319
Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd. 42,5 B320
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd. 42,5 B321
Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd. 42,5 B322
Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd. 42,5 B323
Jigang Group Co., Ltd. 42,5 B324
Maanshan Iron&Steel Company Limited 42,5 B325
Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd. 42,5 B326
Shandong Guanzhou Co. Ltd. 42,5 B327
Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd. 42,5 B328
Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd. 42,5 B329
Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd. 42,5 B330
Wuhan Iron And Steel Company Limited 42,5 B331
Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd. 42,5 B332
Xinyu Iron And Steel Co.Ltd. 42,5 B333
Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd. 42,5 B334
Alla övriga företag 57,8 B999

Tillämpningen av de individuella tullar som fastställts för ovannämnda företag förutsätter att en faktura enligt bilagan nedan visas upp.

Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen ställs. Förordningen publicerades den 19 september 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 252, trädde i kraft den 20 september 2012 och tillämpas i sex månader.

Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av biodiesel med ursprung i Argentina och Indonesien har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 och ex 3826 00 90. Tillkännagivandet publicerades den 29 augusti 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 260.

- Vid import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 och ex 8541 40 90. Tillkännagivandet publicerades den 6 september 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 269.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

Bilaga

En försäkran som är undertecknad av en tjänsteman vid företaget, utformad på följande sätt, måste anges på den giltiga faktura som avses i artikel 1.3:

(1) Tjänstemannens namn och befattning i det företag som har utfärdat fakturan.

2) Följande försäkran: ”Jag intygar härmed att den (volym) [den berörda produkten] som säljs på export till Europeiska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

(3) Datum och namnteckning.

TMD