Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 25.6.2012 16.02 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 16.22
Pressmeddelande

85/2012, RAS/MSR

Återbetalning av antidumpningstull på import av beredda och konserverade citrusfrukter med ursprung i Folkrepubliken Kina

Europeiska unionens domstol ogiltigförklarade genom sin dom av den 22 mars 2012 rådets förordning (EG) nr 1355/2008. Som en följd av domen är import till Europeiska unionen av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) inte längre föremål för de antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 1355/2008. Återbetalning av betalda antidumpningstullar ska sökas hos Tullens rättelseenheter.

Produkten klassificeras enligt KN-nummer 2008 30 55, 2008 30 75 och ex 2008 30 90 (Taric-nummer 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 och 2008 30 90 69). Kommissionen har också partiellt återupptagit antidumpningsundersökningen gällande import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.). Kommissionens tillkännagivande publicerades den 19 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 175.

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av viss beredd eller konserverad sockermajs med ursprung i Thailand har en översyn gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2001 90 30 och ex 2005 80 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 19 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 175.

Antidumpningsåtgärder som avslutats eller kommer att avslutas

- Antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull och åtagande) vid import av ammoniumnitrat med ursprung i Ukraina har upphört att gälla. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 och ex 3105 90 91. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 16 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 171.

- Antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av sadlar med ursprung i Folkrepubliken Kina har upphört att gälla. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 8714 95 00, ex 8714 99 90 och ex 9506 91 10. Kommissionens tillkännagivande offentliggjordes den 21 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 180.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa mangandioxider med ursprung i Sydafrika att upphöra den 14 mars 2013. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2820 10 00 10. Kommissionens tillkännagivande offentliggjordes den 21 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 180.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD