Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 13.4.2012 13.55 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 15.37
Pressmeddelande

54/2012, RAS/MSR

Antidumpningsåtgärder som avslutats

- Antidumpningsförfarandet (undersökning) vid import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Indien har avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 och 7318 15 70. Kommissionens beslut publicerades den 23 mars 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 84.

- Vid import av kinesisk natriumcyklamat har en partiell interimsöversyn avslutats. Därtill avslutades undersökningen gällande två kinesiska exporterande tillverkare (Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited och Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited). Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2929 90 00 10. Kommissionens beslut publicerades den 5 april 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 99.

Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av vissa rör och ihåliga profiler av järn eller stål med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Turkiet och Ukraina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7306 61 92 och 7306 61 99. Tillkännagivandet publicerades den 31 mars 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 96.

- Vid import av etanolamin med ursprung i Amerikas förenta statar har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2922 11 00, ex 2922 12 00 och 2922 13 10. Tillkännagivandet publicerades den 11 april 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 103.

Ändring i antidumpningsåtgärderna vid import av kiselmangan med ursprung i Kazakstan; återbetalning av antidumpningstull

Import av kiselmangan som tillverkats av företaget Transnational Company "Kazchrome" AO omfattas inte längre av de antidumpningsåtgärder (antidumpningstull) som införts genom rådets förordning (EG) nr 1420/2007. Återbetalning av betalda antidumpningstullar ska sökas hos Tullens rättelseenheter.

Företagets Taric-tilläggsnummer är nu B271. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7202 30 00 och ex 8111 00 11 (Taric-nummer 8111 00 11 10). Tillkännagivandet publicerades den 6 april 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 102.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD