Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 13.1.2012 15.17 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 13.50
Pressmeddelande

8/2012, RAS/MSR

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av fästanordningar av rostfritt stål med ursprung i Kina och Taiwan

Genom rådets förordning (EU) nr 2/2012 har antidumpningsåtgärderna vid import av fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Kina och Taiwan förlängts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 och 7318 15 70. Antidumpningstullarna förblir oförändrade (se TMD nr 196/2005). Förordningen publicerades den 7 januari 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 5 och trädde i kraft den 8 januari 2012.

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien

Genom rådets förordning (EU) nr 13/2012 har en antidumpningstull vid import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien ändrats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90. Vid import av produkter som tillverkats av företaget Ester Industries Limited är antidumpningstullen nu 8,3 procent. Taric-tilläggsnumret är A026. Förordningen publicerades den 12 januari 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 8 och trädde i kraft den 13 januari 2012.

Antidumpningstullen på molybdentråd med ursprung i Folkrepubliken Kina har utvidgats till att även omfatta molybdentråd som avsänts från Malaysia – undersökningen beträffande import som avsänts från Schweiz avslutas

Genom förordning (EU) nr 14/2012 har antidumpningstullen utvidgats till att även omfatta molybdentråd avsänd från Malaysia, oberoende av om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte. Antidumpningstullen är 64,3 procent. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8102 96 00. Förordningen publicerades den 12 januari 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 8 och trädde i kraft den 13 januari 2012.

Antidumpningstullen tas också ut vid import som avsänts från Malaysia och som med stöd av kommissionens förordning nr 477/2011 (se TMD nr 88/010/2011), som trädde i kraft den 19 maj 2011, varit föremål för registrering. Samtidigt avslutas undersökningen beträffande molybdentråd som avsänts från Schweiz. Den hittills tillämpade registreringen upphör.

Antidumpningsåtgärder som avslutats

Antidumpningsförfarandet vid import av vinylacetat med ursprung i Amerikas förenta stater har avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 2915 32 00. De belopp för vilka säkerhet ställts preliminärt på grundval av förordning 821/2011 frisläpps. Några nya antidumpningsåtgärder har inte införts. Kommissionens beslut publicerades den 12 januari 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 8 och trädde i kraft den 13 januari 2012.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD