Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 3.6.2016 15.17 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 9.30
Pressmeddelande

43/2016, MSR

Import av aluminiumfolie med ursprung i Folkrepubliken Kina ska registreras 

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2016/865 har en undersökning beträffande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärder inletts. Undersökningen gäller följande produkter:

  • aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,007 mm och mindre än 0,008 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, på rullar, med en vikt över 10 kg, oberoende av bredden, glödgad eller inte, eller
  • aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,008 mm och högst 0,018 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, på rullar, med en vikt över 10 kg och med en bredd över 650 mm, glödgad eller inte, eller
  • aluminiumfolie med en tjocklek av över 0,018 mm och mindre än 0,021 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, på rullar, med en vikt över 10 kg, oberoende av bredden, glödgad eller inte, eller
  • aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,021 mm och högst 0,045 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, på rullar, med en vikt över 10 kg, oberoende av bredden, glödgad eller inte, när den presenteras i minst två lager.

Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 19 (Taric-nummer 7607 11 19 30, 7607 11 19 40 och 7607 11 19 50) och ex 7607 11 90 (Taric-nummer 7607 11 90 45 och 7607 11 90 80).

Ovannämnda import ska registreras i nio månaders tid. Obs! Om undersökningen ger vid handen att åtgärderna kringgåtts kan en tillbörlig antidumpningstull tas ut retroaktivt för importen i fråga fr.o.m. den dag då registreringen inleddes. Kommissionens förordning (EG) nr 2016/865 publicerades den 1 juni 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 144. Den trädde i kraft den 2 juni 2016.

Antidumpningsåtgärder som upphört eller kommer att upphöra

  • Antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull och åtagande) vid import av zeolit A i pulverform med ursprung i Bosnien och Hercegovina har upphört att gälla den 15 maj 2016. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2842 10 00 30. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 13 maj 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 172.
  • Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa linor och kablar av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina, Ukraina, Marocko, Moldavien och Republiken Korea att upphöra den 10 februari 2017. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 19 maj 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 180. Produkterna klassificeras enligt följande Taric-nummer:

7312 10 81 11

7312 10 83 12

7312 10 85 13

7312 10 89 19

7312 10 81 12

7312 10 83 13

7312 10 85 19

7312 10 98 11

7312 10 81 13

7312 10 83 19

7312 10 89 11

7312 10 98 12

7312 10 81 19

7312 10 85 11

7312 10 89 12

7312 10 98 13

7312 10 83 11

7312 10 85 12

7312 10 89 13

7312 10 98 19

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD