Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 25.7.2013 12.36 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 9.49
Pressmeddelande

90/2013, MSR

Antidumpningsåtgärderna rörande import av strykbrädor med ursprung i Ukraina har avslutats, strykbrädor med ursprung i Kina omfattas fortfarande av antidumpningstull

Genom rådets förordning (EU) nr 695/2013 har giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna vid import av strykbrädor med ursprung i Kina (se TMD nr 75/2007) förlängts med fem år. Samtidigt avslutades de antidumpningsåtgärder som införts för Ukraina (antidumpningstull på 7 procent).

Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 och ex 8516 90 00 (Taric-nummer 3924 90 00 10, 4421 90 98 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 och 8516 90 00 51). Förordningen publicerades den 23 juli 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 198 och trädde i kraft den 24 juli 2013.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD