Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 19.7.2013 12.28 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 9.43
Pressmeddelande

84/2013, MSR

– Antidumpningsförfarandet (kringgåendeundersökning) vid import av aluminiumfolie med ursprung i Folkrepubliken Kina har avslutats. Samtidigt avslutades den registrering av import som inleddes den 24 oktober 2012 (se TMD nr 122/010/2012). Inga nya antidumpningsåtgärder har införts. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 7607 11 19 20. Kommissionens förordning (EU) nr 638/2013 publicerades den 3 juli 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 184 och trädde i kraft den 4 juli 2013.

– Vid import av sten av krossmaterial med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Den produkt som omfattas av denna undersökning är tegelstenar och andra artiklar med plan yta, block och kakor av konstgjord sten bunden av hartser eller krossmaterial av sten och/eller glas och/eller spegelglas bunden av hartser. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 6810 11 90, ex 6810 19 00, ex 6810 91 00, ex 6810 99 00, ex 7016 10 00, ex 7016 90 40, ex 7016 90 70 och ex 7020 00 80. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 28 juni 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 183.

– Vid import av aktivt kol i pulverform med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3802 10 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 6 juli 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 195.

– Vid import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 och ex 3105 90 91. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 12 juli 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 200.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD