Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 4.6.2013 11.15 | Publicerad på svenska 12.1.2017 kl. 12.23
Pressmeddelande

64/2013, MSR

Preliminär antidumpningstull vid import av biodiesel med ursprung i Argentina och Indonesien

Genom kommissionens förordning (EU) nr 490/2013 har en preliminär antidumpningstull införts på import av argentinsk och indonesisk biodiesel. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 och 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 och 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (Taric-nummer 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 och 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 och 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 och 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 och 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97 (Taric-nummer 3824 90 97 01, 3824 90 97 03 och 3824 90 97 04), 3826 00 10 och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 och 3826 00 90 30).

De tillämpliga preliminära antidumpningstullarna är följande:

Land

Företag

Tull (euro per ton nettovikt)

Taric-
tilläggsnr

Argentina

Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina S.A., Buenos Aires

104,92

B782

Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires

69,16

B783

Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda

65,24

B784

Andra samarbetsvilliga företag: Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A., Tucuman

75,97

B785

Alla andra företag

104,92

B999

Indonesien

PT Ciliandra Perkasa, Jakarta

0

B786

PT Musim Mas, Medan

24,99

B787

PT Pelita Agung Agrindustri, Medan

45,65

B788

PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar
Nabati Indonesia, Medan

83,84

B789

Andra samarbetsvilliga företag: PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta

57,14

B790

Alla andra företag

83,84

B999

   

Antidumpningstullen på blandningar ska tillämpas i proportion till blandningens viktandel fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling av icke-fossilt ursprung (dvs. blandningens biodieselhalt).

I de fall där varorna har skadats innan de övergår till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller ska betalas därför fördelas vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93, ska storleken på antidumpningstullen, beräknad på grundval av ovan fastställda belopp, minskas med en procentsats motsvarande fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas.

Tullmyndigheterna ska sluta med den registrering av import som inleddes den 30 januari 2013. Uppgifter som insamlats avseende produkter som frisläppts för konsumtion högst 90 dagar före dagen för denna förordnings ikraftträdande ska bevaras till dess att eventuella slutgiltiga åtgärder har trätt i kraft eller till dess att detta förfarande har avslutats. Uppgifterna har samlats för eventuell retroaktiv tillämpning av antidumpningsåtgärderna.

Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen ställs. Förordningen publicerades den 28 maj 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 141. Förordningen trädde i kraft den 29 maj 2013 och tillämpas i sex månader.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av kinesiska volframelektroder

Genom rådets förordning (EU) nr 508/2013 har giltighetstiden för antidumpningstullen vid import av kinesiska volframelektroder förlängts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8101 99 10 och ex 8515 90 00 (Taric-nummer 8101 99 10 10 och 8515 90 00 10). Antidumpningstullarna förblir oförändrade (se TMD nr 50/2007). Förordningen publicerades den 4 juni 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 150. Förordningen träder i kraft den 5 juni 2013.

Antidumpningsåtgärder som kommer att upphöra

Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa fästdon av järn och stål med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 1 februari 2014. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 och ex 7318 22 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 28 maj 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 148.

Namnbyte

Det kinesiska exportföretaget Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd hat ändrat sitt namn till Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd. Företagets Taric-tilläggsnummer A986 förblir oförändrat. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 31 maj 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 153.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD