Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 7.10.2014 14.50 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 11.55
Pressmeddelande

104/2014, MSR

- Vid import av vissa rör med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder.  Översynen gäller sömlösa rör av järn eller stål med runt tvärsnitt, en ytterdiameter på högst 406,4 mm, ett motsvarande kolvärde (carbon equivalent value, CEV) på högst 0,86 enligt formeln från International Institute of Welding (IIW) och kemiska analyser. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 och ex 7304 59 93. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 3 oktober 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 347.

- Vid import av viss aluminiumfolie med ursprung i Brasilien och Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder.  Översynen gäller aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,008 mm och högst 0,018 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, på rullar med en bredd av högst 650 mm och en vikt av minst 10 kg.  Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 19. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 4 oktober 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 350.

- Antidumpningsförfarandet (antidumpningstull) vid import av viss aluminiumfolie med ursprung i Armenien har upphört att gälla. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 19. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 4 oktober 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 350.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD