Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 29.9.2014 14.26 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 10.27
Pressmeddelande

93/2014, MSR

Inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärderna införda genom rådets förordning 502/2013 vid import av cyklar med ursprung i Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 938/2014 har en undersökning gällande eventuellt kringgående av antidumpningstull inletts. Undersökningen gäller cyklar som avsänts från Kambodja, Pakistan och Filippinerna, oavsett om produkterna deklarerats ha ursprung i dessa länder. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8712 00 30 och ex 8712 00 70 (Taric-nummer 8712 00 30 20 och 8712 00 70 92).

Ovannämnda import ska registreras i nio månaders tid. Observera att antidumpningstull kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen, om tullen också börjar tas ut för cyklar som avsänts från Kambodja, Pakistan och Filippinerna. Förordningen publicerades den 3 september 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 263 och trädde i kraft den 4 september 2014.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland

Genom kommissionens förordning (EG) nr 999/2014 har giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna vid import av ryskt ammoniumnitrat förlängts med fem år. Varan klassificeras enligt KN-nummer 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 och ex 3105 90 20. Förordningen publicerades den 24 september 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 280 och trädde i kraft den 25 september 2014.

Ändring (gällande företag) i antidumpningsåtgärder vid import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 946/2014 har åtgärderna enligt förordning (EU) nr 1008/2011 ändrats. Gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa, dvs. chassin och hydraulik, klassificeras enligt KN-nummer ex 8427 90 00 (Taric-nummer 8427 90 00 11 och 8427 90 00 19) och ex 8431 20 00 (Taric-nummer 8431 20 00 11 och 8431 20 00 19). Antidumpningstullen på produkter som tillverkats av Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd. är nu 54,1 procent. Taric-tilläggsnumret är A070. Ovannämnda tull tas också ut retroaktivt för import som börjat registreras den 16 januari 2014. Registreringen avslutas härmed. Förordningen publicerades den 5 september 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 265 och trädde i kraft den 6 september 2014.

Ändring i antidumpningsåtgärderna vid import av glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 976/2014 har åtgärderna enligt förordning (EU) nr 791/2011 ändrats. Antidumpningstullen på glasfibervävnader med öppna maskor enligt KN-nummer ex 7019 51 00 och ex 7019 59 00 har utvidgats till att även omfatta import av glasfibervävnader med öppna maskor enligt KN-nummer ex 7019 40 00 (Taric-nummer 7019 40 00 11, 7019 40 00 21 och 7019 40 00 50).

Tullen tas också ut för import som börjat registreras den 19 december 2013. Registreringen avslutas härmed. Förordningen publicerades den 16 september 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 274 och trädde i kraft den 17 september 2014.

Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av vissa rördelar av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 och ex 7307 99 80. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 3 september 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 295.

- Vid import av acesulfamkalium med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 2934 99 90 och ex 3824 90 97. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 4 september 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 297.

- Vid import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 51 00 och ex 7019 59 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 23 september 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 330.

Antidumpningsåtgärder som upphört att gälla

- Antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa rördelar av järn och stål med ursprung i Thailand har upphört att gälla den 5 september 2014. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 och ex 7307 99 80. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 4 september 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 297.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD