Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 5.6.2014 12.56 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 10.55
Pressmeddelande

51/2014, MSR

Ändring (gällande företag) i antidumpningsåtgärder vid import av kinesisk triklorisocyanursyra

Genom rådets förordning (EG) nr 569/2014 har antidumpningsåtgärderna ändrats vid import av triklorisocyanursyra. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 2933 69 80 och ex 3808 94 20.

Ändringen gäller produkter som tillverkats av företaget Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd.  Företagets Taric-tilläggsnummer on A998. Vid import av triklorisocyanursyra som tillverkats av företaget är antidumpningstullen nu 32,8 procent. Tillämpningen av denna individuella tullsats förutsätter att en giltig faktura visas upp för tullmyndigheterna.

Skyldigheten att registrera importen (sedan 29.8.2013) har nu upphört. Antidumpningstullen på 32,8 procent tas ut retroaktivt för den registrerade importen. Vid denna import behöver ingen faktura visas upp. Förordningen publicerades den 27 maj 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 157. Förordningen trädde i kraft den 28 maj 2014.

Antidumpningsåtgärder som kommer att upphöra eller har upphört att gälla

- Vid import av vissa fettalkoholer och blandningar av dem med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia har det partiella återupptagandet av antidumpningsundersökningen avslutats. De gällande tullarna förblir oförändrade. Kommissionens förordning (EU) nr 570/2014 publicerades den 27 maj 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 157. Förordningen trädde i kraft den 28 maj 2014.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 27 februari 2015. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 8305 10 00 11, 8305 10 00 13, 8305 10 00 19, 8305 10 00 21, 8305 10 00 23, 8305 10 00 29, 8305 10 00 34 och 8305 10 00 35. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 29 maj 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 164.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419


                                 

TMD