Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 11.4.2014 12.19 | Publicerad på svenska 5.1.2017 kl. 10.58
Pressmeddelande

33/2014, MSR

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av sockermajs med ursprung i Thailand (ändring gällande företag)

Genom rådets förordning (EG) nr 307/2014 har antidumpningstullarna vid import av viss beredd eller konserverad sockermajs i form av korn ändrats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2001 90 30 och ex 2005 80 00.

Antidumpningstullen på produkter som tillverkats av River Kwai International Food Industry Co., Ltd är nu 3,6 procent. Företagets nya adress är: 99 Moo 1 Thanamtuen Khaupoon Road, Kaengsian, Muang, Kanchanaburi 71000, Thailand. Företagets Taric-tilläggsnummer A791 förblev oförändrat. Förordningen publicerades den 27 mars 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 91. Den trädde i kraft den 28 mars 2014.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av ferrokisel med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ryssland

Genom rådets förordning (EG) nr 360/2014 har giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna vid import av kinesisk och rysk ferrokisel förlängts med fem år. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7202 21 00, 7202 29 10 och 7202 29 90. Förordningen publicerades den 10 april 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 107. Den trädde i kraft den 1 april 2014.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419


                                 

TMD