Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 30.11.2015 11.17 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 15.42
Pressmeddelande

95/2015, MSR

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av linor och kablar av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina (utvidgade till att även omfatta produkter som avsänts från Republiken Korea)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/2179 har en översyn inletts gällande import av koreanska linor och kablar av stål. Varan som är föremål för översynen tillverkas och säljs för export till unionen av företaget Daechang Steel Co., Ltd. (Taric-tilläggsnummer C057). Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och ex 7312 10 98 (Taric-nummer 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 och 7312 10 98 13).

Antidumpningstullen har upphävts vid import av linor och kablar av stål som tillverkats av Daechang Steel Co. Ltd. Importen ska registreras i nio månaders tid. Antidumpningstullarna kan tas ut retroaktivt från och med den dag då översynen inleddes, om översynen visar att Daechang Steel Co. Ltd. har sålt produkten till dumpade priser. Förordningen publicerades den 26 november 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 309 och trädde i kraft den 27 november 2015.

Nya antidumpningsåtgärder

– Vid import av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 5402 20 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 28 november 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 397.

– Vid import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 7307 19 10 10. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 25 november 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 392.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD