Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 22.1.2014 11.07 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 10.55
Pressmeddelande

10/2014, MSR

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina (översyn av företag)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 32/2014 har en översyn inletts gällande antidumpningstullarna vid import av kinesiska gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa. Varan som är föremål för översynen har tillverkats och sålts på export till unionen av företaget Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd (Taric-tilläggsnummer A070). Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8427 90 00 (Taric-nummer 8427 90 00 11 och 8427 90 00 19) samt ex 8431 20 00 (Taric-nummer 8431 20 00 11 och 8431 20 00 19).

Antidumpningstullen har upphävts vid import av produkter som tillverkats av Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd. Importen ska registreras i nio månaders tid. Antidumpningstullarna kan tas ut retroaktivt från och med den dag då översynen inleddes, om översynen skulle visa att Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd har sålt produkten till dumpade priser. Förordningen publicerades den 15 januari 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 10 och trädde i kraft den 16 januari 2014.

Ändring (namnbyte) i antidumpningsåtgärder vid import av rör av järn och stål med ursprung i Ukraina

Enligt kommissionens tillkännagivande har det i rådets förordning (EG) nr 1256/2008 nämnda företaget ”OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant” döpts om till ”PJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant” och företaget ”OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant” till ”PJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant”.

Rådets förordning (EG) nr 1256/2008 gäller vissa svetsade rör av järn och stål med ursprung i bl.a. Ukraina som klassificeras enligt Taric-nummer 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 och 7306 30 77 80. Taric-tilläggsnumret A345 och den individuella antidumpningstullsatsen förblir oförändrade. Tillkännagivandet publicerades den 17 januari 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 13.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419TMD