Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 25.2.2015 10.07 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 11.40
Pressmeddelande

19/2015, MSR

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av natriumglukonat med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 29 oktober 2015. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2918 16 00 10. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 10 februari 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 47.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa aluminiumhjul med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 29 oktober 2015. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 8708 70 10 10 och 8708 70 50 10. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 10 februari 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 47.

- Vid import av vissa rördelar av järn eller stål med ursprung i Republiken Korea har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 och ex 7307 99 80. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 18 februari 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 58. Undersökningen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

- Vid import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8305 10 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 25 februari 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 67. Undersökningen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

TMD