Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningstullar

Utgivningsdatum 14.2.2012 10.59 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 14.10
Pressmeddelande

29/2012, MNy/MSR

Provisorisk utjämningstull vid import av vissa indiska fästanordningar av rostfritt stål och delar därav

Genom kommissionens förordning (EU) nr 115/2012 har en provisorisk utjämningstull införts på import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Indien. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 och 7318 15 70.

De tillämpliga provisoriska utjämningstullarna är följande:

Företag

Tullsats%

Taric-tilläggsnr

Agarwal Fastners Pvt. Ltd., Vasai (East), Thane, Maharashtra

11,7

B266

Raajratna Ventures Ltd., Ahmedabad, Gujarat

13,0

B267

Viraj Profiles Limited, Boisar, Thane, Maharashtra

3,2

B268

Företagen i bilagan nedan

13,6

B269

Alla andra företag

16,5

B999

Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den provisoriska utjämningstullen. Förordningen publicerades den 11 februari 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 38. Förordningen trädde i kraft den 12 februari 2012 och tillämpas i fyra månader.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av linor och kablar av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ukraina

Genom rådets förordning (EU) nr 102/2012 har antidumpningsåtgärderna förlängts vid import av kinesiska och ukrainska linor och kablar av stål. Varorna i fråga klassificeras enligt KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och ex 7312 10 98.

Antidumpningstullen ska fortfarande också tillämpas vid import av linor och kablar av stål från Moldavien, Marocko och Republiken Korea oberoende av om produkterna deklarerats ha ursprung i dessa länder eller inte. Vid import från Sydafrika har åtgärderna avslutats. Förordningen publicerades den 9 februari 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 36. Förordningen trädde i kraft den 10 februari 2012.

Nya antidumpningsåtgärder

Vid import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8427 90 00 och ex 8431 20 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 14 februari 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 41.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

BILAGA

Indiska samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingick i urvalet

Taric-tilläggsnummer B269

Företagets namn

Ort

Kundan Industries Ltd.

Mumbai

Lakshmi Precision Screws Ltd.

Rohtak

TMD