Hoppa till innehåll

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

2.2.2016 13.06
Tiedote

10/2016, MSR

Väliaikainen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 2016/113 on otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli kiinalaisen väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen tuonnissa. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ja ex 7228 30 89 (Taric-koodit 7214 20 00 10, 7228 30 20 10, 7228 30 41 10, 7228 30 49 10, 7228 30 61 10, 7228 30 69 10, 7228 30 70 10, 7228 30 89 10).

Sovellettavat väliaikaiset polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli %

Taric-lisäkoodi

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin

9,2

C060

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd., Jiangyin

9,2

C061

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C062

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C063

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C064

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C065

Kaikki muut yritykset

13,0

C999

Edellä mainituille yrityksille määritetyn yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää kauppalaskun esittämistä. Siinä on oltava kauppalaskun laatineen tahon nimellä ja tehtävänimikkeellä yksilöidyn työntekijän päiväämä ja allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa: Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn (tarkasteltavana olevan tuotteen) (määrän) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), Kiinan kansantasavallassa. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.

Tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää väliaikaista polkumyyntitullia vastaavan vakuuden asettamista. Komission asetuksen nro 2015/2386 mukainen 19.12.2015 alkanut tuonnin kirjaaminen päättyy. Kerätyt tiedot tuotteista, jotka on luovutettu kulutukseen enintään 90 päivää ennen tämän asetuksen (2016/113) voimaantuloa, on säilytettävä lopullisten toimenpiteiden voimaantuloon asti tai tämän menettelyn päättämiseen asti. Menettelyn tässä vaiheessa ei voida tehdä päätöstä mahdollisesta polkumyyntitoimenpiteiden takautuvasta soveltamisesta. Asetus julkaistiin 29.1.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 23. Asetus tuli voimaan 30.1.2016 ja sitä sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Muutos kiinalaisten aurinkosähkömoduulien ja niiden osien tuonnissa sovellettaviin polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteisiin

Komission asetuksella 2016/115 on peruutettu hyväksytty sitoumus vientiä harjoittavan tuottajan osalta. Tavara luokitellaan CN-koodiin ex 8541 40 90 (Taric-koodit 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 ja 8541 40 90 39).

Sitoumus on koskenut yrityksiä Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd, Changzhou Youze Technology Co. Ltd, Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd ja Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd sekä niihin etuyhteydessä olevia yrityksiä Euroopan unionissa; ne kuuluvat yhdessä Taric-lisäkoodin B791 piiriin, (’Trina Solar’). Lopullista polkumyyntitullia ja lopullista tasoitustullia sovelletaan yrityksen tuottaman tuotteen tuontiin 30.1.2016 alkaen. Asetus julkaistiin 29.1.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 23.

Uusi polkumyyntitoimenpide

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan okoumé-ristivanerin tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 4412 31 10 10. Komission ilmoitus julkaistiin 29.1.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 34.

Päättymässä oleva polkumyyntitoimenpide

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai Thaimaasta lähetettyjen käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden osien tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 14.10.2016. Tavara luokitellaan Taric-nimikkeisiin 8427 90 00 11, 8427 90 00 19, 8431 20 00 11 ja 8431 20 00 19. Komission ilmoitus julkaistiin 29.1.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 34.

Lisätietoja: Minna Raitanen, p. 040 332 2419

THT