Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 8.12.2016 8.38 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 11.12
Pressmeddelande

107/2016, MSR

Återinförande av slutgiltig antidumpningstull vid import av kinesisk oxalsyra

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2016/2081 har en slutgiltig antidumpningstull återinförts vid import av oxalsyra som tillverkats av kinesiska företaget Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. Antidumpningstullsatsen är 14,6 procent. Företagets Taric-tilläggsnummer on B232. Oxalsyra klassificeras enligt KN-nummer ex 2917 11 00 (Taric-nummer 2917 11 00 91). Förordningen publicerades den 29 november 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 321 och trädde i kraft den 30 november 2016.

Ändringar (gällande företag) i antidumpnings- och utjämningstullar vid import av kinesiska solcellsmoduler

Åtgärderna vid import av solcellsmoduler av kristallint kisel och celler med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina har ändrats. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8541 40 90 21, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33 och 8541 40 90 39).

Kommissionen har återtagit sitt godkännande av åtaganden som gjorts av följande företag:

  • Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd, som omfattas av Taric-tilläggsnummer B856 och
  • Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, som omfattas av Taric-tilläggsnummer B836.

Importen av produkter som tillverkats av dessa företag är fr.o.m. den 9 december 2016 inte längre befriad från antidumpnings- och utjämningstull. Kommissionens förordning (EG) nr 2016/2146 publicerades den 8 december 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 333. Åtagandefakturorna i bilagan till förordningen har förklarats ogiltiga. Obs! Antidumpnings- och antisubventionstullarna kan tas ut retroaktivt.

Antidumpningsåtgärd som upphört att gälla

Vid import av vissa manganoxider (MnO) med ursprung i Brasilien, Georgien, Indien och Mexiko har antidumpningsförfarandet (undersökning) avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2820 90 90 och ex 2602 00 00. Inga nya åtgärder har införts. Kommissionens beslut 2016/2133 publicerades den 6 december 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 331.Beslutet trädde i kraft den 7 december 2016.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419


                                 

TMD