Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 23.9.2010 10.46 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 13.50
Pressmeddelande

149/2010, RAS/MSR

Ändring (gällande företag) i antidumpnings- och utjämningsåtgärder vid import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien som exporterats av en israelisk exportör

Genom rådets förordning (EU) nr 806/2010 har de antidumpnings- och utjämningsåtgärder ändrats som tillämpas vid import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien som exporterats av en israelisk exportör. Polyetentereftalatfilm (PET-film) klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90. Inga antidumpningstullar tillämpas vid import av PET-film som tillverkats av företaget S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd. Företagets adress är PO Box 53, Shavei Zion, 22086 Israel och Taric-tilläggsnummer A964. Vid import av PET-film som tillverkats av företaget S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd. tillämpas inga utjämningstullar heller. Registreringen av importen, som påbörjades den 7 januari 2010, avslutas nu. Antidumpningstullen tas inte ut för den registrerade importen. Återbetalning av de utjämningstullar som den 7 januari 2010 och därefter betalats vid import av produkter tillverkade av S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd ska sökas hos Tullens rättelseenheter. Förordningen publicerades den 15 september 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 242.

Ändring (gällande företag) i antidumpningsåtgärder vid import av strykbrädor med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 805/2010 har antidumpningsåtgärderna ändrats vid import av kinesiska strykbrädor. Strykbrädorna klassificeras enligt Taric-nummer 3924 90 00 10, 4421 90 98 10, 7323 93 90 10, 7323 99 91 10, 7323 99 99 10, 8516 79 70 10 och 8516 90 00 51. Antidumpningstullen återinförs vid import av produkter som tillverkats av företaget Foshan Shunde Yonjian Housewares and Hardware Co. Ltd. Företagets Taric-tilläggsnummer är A 785. Antidumpningstullen är 18,1 procent. Förordningen publicerades den 15 september 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 242.

Antisubventionsförfarande vid import av kinesiska WWAN-modem

Kommissionen har inlett ett antisubventionsförfarande (undersökning) vid import av kinesiska WWAN-modem. Undersökningen gäller trådlösa WWAN-modem (wide area networking) med en radioantenn som tillhandahåller dataanslutning enligt Internetprotokollet (IP) för datorer och inbegriper Wi-Fi-routrar med ett WWAN-modem inbyggt (WWAN/WiFi-routrar). Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8471 80 00 och ex 8517 62 00. Tillkännagivandet publicerades den 16 september 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 249.

Genom kommissionens förordning (EG) nr 811/2010 har importen av WWAN-modem underkastats registrering. Obs! Åtgärder kan senare riktas mot denna import från och med registreringsdagen. En eventuell slutlig utjämningstull kan på vissa villkor tas ut retroaktivt för produkter som övergått till fri omsättning högst 90 dagar före den dag då de provisoriska åtgärderna börjar tillämpas. Importen ska registreras i nio månaders tid. Förordningen publicerades den 16 september 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 243.

Preliminär antidumpningstull vid import av vissa kinesiska produkter av ändlösa glasfiberfilament

Genom kommissionens förordning (EG) nr 812/2010 har en preliminär antidumpningstull införts på import av vissa produkter av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Folkrepubliken Kina. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7019 11 00 och enligt Taric-nummer 7019 31 00 29, 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 24, 7019 12 00 39, 7019 19 10 61, 7019 19 10 62, 7019 19 10 63, 7019 19 10 64, 7019 19 10 65, 7019 19 10 66, 7019 19 10 79 och 7019 31 00 99. Den berörda produkten utgörs av huggen glasfiber i längder om högst 50 mm, roving av glasfiber, utom roving av glasfiber som har impregnerats och behandlats med ett ytskikt och har en glödgningsförlust på mer än 3 % (enligt ISO-standard 1887), garn av glasfiberfilament, utom garn som har impregnerats och behandlats med ett ytskikt och har en glödgningsförlust på mer än 3 % (enligt ISO-standard 1887), och mattor av glasfiberfilament, utom mattor av glasull.

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tullsats %

Taric-tilläggsnummer

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd. ja Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd., Tangqiao, Yaoguan Town, Changzhou City, Jiangsu

 8,5

A983

Alla andra företag

 43,6

A999

Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen.

Förordningen publicerades den 16 september 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 243. Förordningen tillämpas i sex månader.

Nya antidumpningsåtgärder

Vid import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Folkrepubliken Kina har en partiell interimsöversyn inletts. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 3923 21 00, 3923 29 10 och ex 3923 29 90. Tillkännagivandet publicerades den 21 september 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 253.

Antidumpningsåtgärder som avslutats

Antidumpningsförfarandet (antidumpningstull) vid import av vissa appreterade polyesterfilamentvävnader med ursprung i Kina upphörde att gälla den 17 september 2010. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 5407 51 00 10, 5407 52 00 00, 5407 54 00 00, 5407 61 10 10, 5407 61 30 00, 5407 61 90 00, 5407 69 10 10 och 5407 69 90 10. Tillkännagivandet publicerades den 15 september 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 248.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

TMD