Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 2.7.2010 15.20 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 13.07
Pressmeddelande

119/2010, RAS/MSR

Ändring (gällande företag) av utjämningstull vid import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien

Genom rådets förordning (EU) nr 579/2010 har utjämningstullen vid import av polyetentereftalatfilm ändrats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90. Utjämningstullen för produkter som tillverkas av företaget Jindal Poly Films Limited är nu 8,4 procent. Förordningen publicerades den 2 juli 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 168. Förordningen träder i kraft den 3 juli 2010.

Ändring av antidumpningstull vid import av ukrainska strykbrädor

Genom rådets förordning (EU) nr 580/2010 har antidumpningstullen vid import av strykbrädor ändrats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 och ex 8516 90 00. Antidumpningstullen på de berörda produkterna med ursprung i Ukraina är nu 7,0 procent. Förordningen publicerades den 2 juli 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 168. Förordningen träder i kraft den 3 juli 2010.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

TMD