Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 15.5.2010 10.04 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 14.58
Pressmeddelande

81/2010, RAS/MSR

Antidumpningstullen på kinesiska linor och kablar av stål har utvidgats till att även omfatta linor och kablar som avsänts från Korea; undersökningen gällande import som avsänts från Malaysia avslutas

Genom rådets förordning (EU) nr 400/2010 har antidumpningstullen på 60,4 procent utvidgats till att även omfattas linor och kablar av stål som avsänts från Republiken Korea, oavsett om produkterna deklarerats ha sitt ursprung i Korea eller inte. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 och 7312 10 98 13. Förordningen publicerades den 11 maj 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 117. Den trädde i kraft den 12 maj 2010.

Importen av produkter tillverkade av följande företag är befriad från antidumpningstull under förutsättning att en faktura enligt bilagan nedan visas upp för tullmyndigheten:

Land

Företag

Taric-tilläggsnummer

Republiken Korea

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 972-5, Songhyun-Ri, Jinrae-Myeun, Kimhae-Si, Gyeungsangnam-Do

A969

 

Chung Woo Rope Co., Ltd 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

 

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

 

Cosmo Wire Ltd, 447-1, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

 

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam

A969

 

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

 

Kiswire Ltd, 20t h Fl. Jangkyo Bldg., 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul

A969

 

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2, 4 Street Joongang- Dong, Jong-gu, Busan

A969

 

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-dong, Namdong-gu, Incheon

A969

 

Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

 

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969

Antidumpningstullen tas också ut vid import som avsänts från Korea och som med stöd av kommissionens förordning nr 734/2009 (se TMD nr 127/010/2009), som trädde i kraft den 13 augusti 2009, varit föremål för registrering utom vad produkterna tillverkade av ovan nämnda företag gäller. Den hittills tillämpade registreringen upphör. Samtidigt upphör registreringen av importen av malaysiska linor och kablar av stål. Några nya antidumpningsåtgärder har inte införts.

Preliminär antidumpningstull vid import av vissa aluminiumhjul med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 404/2010 har en preliminär antidumpningstull införts på import av aluminiumhjul med ursprung i Folkrepubliken Kina. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 8708 70 10 10 och 8708 70 50 10. Den tillämpliga preliminära antidumpningstullen är 20,6 procent.

Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen.

Förordningen publicerades den 11 maj 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 117. Den trädde i kraft den 12 maj 2010. Förordningen tillämpas i sex månader.

Antidumpningsåtgärder som kommer att avslutas

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av granulat av polytetrafluoreten (PTFE) med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ryssland att upphöra den 9 december 2010. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3904 61 00 50. Tillkännagivandet publicerades den 11 maj 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 122.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa linor och kablar av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina, Indien, Ukraina och Sydafrika att upphöra den 17 november 2010. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och ex 7312 10 98. Tillkännagivandet gäller också import som avsänts från Moldavien och Marocko. Tillkännagivandet publicerades den 12 maj 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 123.

Ny utjämningsåtgärd

Vid import av bredspektrumantibiotika med ursprung i Indien har en översyn gällande eventuella fortsatta utjämningsåtgärder inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2941 10 00 och ex 2941 90 00. Tillkännagivandet publicerades den 12 maj 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 123.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

BILAGA

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.2 ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en anställd vid företaget som utfärdar fakturan och som innehåller följande:

1. Den anställdes namn och befattning vid det företag som har utfärdat fakturan.

2. Följande försäkran: ”Jag intygar härmed att de (kvantitet) [berörd produkt] som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

3. Datum och namnteckning

                           

TMD