Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 1.4.2010 15.09 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 14.27
Pressmeddelande

61/2010, RAS/MSR

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av strykbrädor med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning nr 270/2010 har antidumpningstullarna vid import av strykbrädor ändrats. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 och ex 8516 90 00.

Beloppet av följande företags individuella antidumpningstull har ändrats:

Land

Företag

Tullsats %

Taric-
tilläggsnr

Kina

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou

39,6

A783

Andra individuella antidumpningstullar förblir oförändrade (se TMD nr 75/2007 och 21/010/2010).

Beloppet av antidumpningstullen som gäller alla övriga företag har ändrats på följande sätt:

Land

Företag

Tullsats %

Taric-
tilläggsnr

Kina

Alla övriga  företag

42,3

A999

Förordningen publicerades den 31 mars 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 84. Förordningen trädde i kraft den 1 april 2010.

Ny utjämningsåtgärd

Vid import av vissa stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien har ett antisubventionsförfarande (undersökning) inletts. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 och 7222 20 89. Tillkännagivandet publicerades den 1 april 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 87.

Antidumpningsåtgärder som kommer att avslutas

Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av bariumkarbonat med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 22 juli 2010. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2836 60 00 10. Tillkännagivandet publicerades den 27 mars 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 78.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

TMD