Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 13.9.2011 11.03 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.16
Pressmeddelande

150/2011, RAS/MSR

Antidumpningsåtgärd som upphört att gälla

Den partiella interimsöversynen vid import av polyetentereftalat med ursprung i Indien har avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20. Några nya antidumpningsåtgärder har inte införts. Rådets förordning publicerades den 9 september 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 232.

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av kinesiskt högstyrkegarn av polyestrar

Genom rådets förordning (EU) nr 907/2011 har antidumpningstullen vid import av högstyrkegarn av polyestrar ändrats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 5402 20 00. Tullsatsen vid import av produkter som tillverkats av företaget Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. är nu 5,3 procent. Taric-tilläggsnumret är A977. Rådets förordning publicerades den 9 september 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 232. Förordningen trädde i kraft den 10 september 2011.

Ändring till antidumpnings- och utjämningsåtgärder vid import av polyetentereftalat med ursprung i Indien

Genom rådets förordning (EU) nr 906/2011 har antidumpnings- och utjämningstullen vid import av polyetentereftalat ändrats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20. Företaget Reliance Industries Ltd omfattas nu av en antidumpningstull på 132,6 euro/ton och en utjämningstull på 90,4 euro/ton. Företagets Taric-tilläggsnummer är fortfarande A181. Antidumpnings- och utjämningstullen tas inte ut vid import av polyetentereftalat om importören i samband med övergången till fri omsättning visar upp en åtagandefaktura som utfärdats av företaget (se TMD nr 41/2007). Rådets förordning publicerades den 9 september 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 232. Förordningen trädde i kraft den 10 september 2011.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD