Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 4.4.2011 15.31 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 13.12
Pressmeddelande

51/2011, RAS/MSR

Antidumpningsundersökning gällande kompressorer

Vid import av vissa kompressorer med ursprung i Folkrepubliken Kina har en antidumpningsundersökning partiellt återupptagits. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 och ex 8414 80 51.

En slutgiltig antidumpningstull infördes vid import av kompressorer den 21 mars 2008 med tre års giltighetstid. Nu undersöks det om vissa produkttyper omfattas av tillämpningsområdet för de antidumpningsåtgärder som införts vid import av vissa kompressorer med ursprung i Folkrepubliken Kina. Minikompressorerna, dvs. kompressorer utan tank som kan anslutas till ett 12 V-nätaggregat, verkar avvika från andra kompressorer som omfattas av åtgärden.

Förtydligandet av produktdefinitionen kan få en retroaktiv verkan från och med den dag då den slutgiltiga antidumpningstullen infördes. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 30 mars 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 98.

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Vid import av indisk polyetentereftalat (PET) har en partiell interimsöversyn av antidumpnings- och utjämningsåtgärderna inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20. Tillkännagivandena publicerades den 2 april 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 102.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD