Hoppa till innehåll

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 24.8.2012 17.08
Tiedote

108/2012, RAS/MSR

Väliaikainen polkumyyntitulli venäläisten ja turkkilaisten putkien liitososien tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 699/2012 on otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli Venäjältä ja Turkista peräisin olevien rauta- ja teräsputkien liitos- ja muiden osien tuonnissa. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ja ex 7307 99 80 (TARIC-koodit 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 ja 7307 99 80 98).

Sovellettavat väliaikaiset polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Maa

Yritys

Väliaikainen polkumyyntitulli

Taric-
lisäkoodi

Venäjä

Kaikki yritykset

23,8 %

-

Turkki

RSA Tesisat Malzemeleri San ve Ticaret AȘ, Küçükköy, Istanbul

9,6 %

B295

SARDOĞAN Endüstri ve Ticaret, Kurtköy Pendik, Istanbul

2,9 %

B296

UNIFIT Boru Baglanti Elemanlari Ltd. Sti, Tuzla, Istanbul

12,1 %

B297

Kaikki muut yritykset

16,7 %

B999

Tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää väliaikaista polkumyyntitullia vastaavan vakuuden asettamista. Asetus julkaistiin 31.7.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 203. Asetus tuli voimaan 1.8.2012 ja sitä sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Muutos (yrityskohtainen) Malesiasta lähetettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin

Neuvoston asetuksella (EU) nro 693/2012 on muutettu asetuksen 91/2009 mukaisia toimenpiteitä. Malesialainen tuottaja Andfast Malaysia Sdn. Bhd on vapautettu lopullisesta polkumyyntitullista, jota sovelletaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien Malesiasta lähetettyjen kiinnittimien tuonnissa. Yrityksen Taric-lisäkoodi on B 265. Vapautuksen soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku.

Komission asetuksen nro 1164/2011 mukaisesti tapahtuva tuonnin kirjaaminen päättyy. Polkumyyntitullia ei kanneta kirjatusta tuonnista. Asetus julkaistiin 31.7.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 203. Asetus tuli voimaan 1.8.2012.

Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan bioetanolin tuonti kirjaamisvelvoitteen alaiseksi

Komission asetuksella (EU) nro 771/2012 on aloitettu Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan bioetanolin tuonnin kirjaaminen. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 11, ex 2710 12 15, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 ja ex 3824 90 97 (Taric-koodit 2207 10 00 11, 2207 20 00 11, 2208 90 99 11, 2710 12 11 10, 2710 12 15 10, 2270 12 21 10, 2710 12 25 10, 2710 12 31 10, 2710 12 41 10, 2710 12 45 10, 2710 12 49 10, 2710 12 51 10, 2710 12 59 10, 2710 12 70 10, 2710 12 90 10, 3814 00 90 70, 3820 00 00 10 ja 3824 90 97 67).

Edellä mainittu tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Tätä tuontia vastaan voidaan myöhemmin soveltaa tasoitustoimenpiteitä kirjaamispäivästä alkaen. Mahdollinen tuleva tulli määritetään tukien vastaisen tutkimuksen lopullisten päätelmien perusteella. Mahdollisen tulevan tullin arvioitu määrä on tähän mennessä todetun tuen tason mukaisesti 108 euroa tonnilta puhdasta bioetanolia.

Huom! Tavaranhaltijan on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa bioetanolin osuus sekoituksessa painona koko (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetelluista) maataloustuotteista tuotetun etyylialkoholin sisällöstä (bioetanolipitoisuus).

Komission asetus julkaistiin 24.8.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 229. Asetus tulee voimaan 25.8.2012.

Uusia polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

- Intiasta peräisin olevien tietynlaisten ruostumattomien terästankojen tuonnissa on aloitettu tasoitustoimenpiteitä koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 ja 7222 20 89. Komission ilmoitus julkaistiin 9.8.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 239.

- Intiasta peräisin olevien ruostumattomien teräslankojen tuonnissa on aloitettu tukien vastainen menettely (tutkimus) ja polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7223 00 19 ja 7223 00 99. Komission ilmoitukset julkaistiin 10.8.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 240.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT