Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 24.8.2012 17.08 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 16.43
Pressmeddelande

108/2012, RAS/MSR

Preliminär antidumpningstull vid import av ryska och turkiska rördelar

Genom kommissionens förordning (EU) nr 699/2012 har en preliminär antidumpningstull införts vid import av vissa rördelar av järn eller stål med ursprung i Ryssland och Turkiet. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ja ex 7307 99 80 (Taric-nummer 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 och 7307 99 80 98).

De tillämpliga preliminära antidumpningstullarna är följande:

Land

Företag

Preliminär antidumpningstull

Taric-
tilläggsnr

Ryssland

Alla företag

23,8 %

-

Turkiet

RSA Tesisat Malzemeleri San ve Ticaret AȘ, Küçükköy, Istanbul

9,6 %

B295

SARDOĞAN Endüstri ve Ticaret, Kurtköy Pendik, Istanbul

2,9 %

B296

UNIFIT Boru Baglanti Elemanlari Ltd. Sti, Tuzla, Istanbul

12,1 %

B297

Alla andra företag

16,7 %

B999

Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen ställs. Förordningen publicerades den 31 juli 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 203. Förordningen trädde i kraft den 1 augusti 2012 och tillämpas i sex månader.

Ändring (gällande företag) i antidumpningsåtgärderna vid import av fästdon av järn eller stål som avsänts från Malaysia

Genom rådets förordning (EU) nr 693/2012 har åtgärderna enligt förordning (EU) nr 91/2009 ändrats. Den malaysiska tillverkaren Andfast Malaysia Sdn Bhd har befriats från den slutgiltiga antidumpningstull som tillämpas vid import av fästdon som har ursprung i Folkrepubliken Kina men avsänts från Malaysia.  Företagets Taric-tilläggsnummer on B 265. Befrielsen förutsätter att en giltig faktura uppvisas för medlemsstaternas tullmyndigheter.

Registreringen av importen i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1164/2011 upphör. Ingen antidumpningstull tas ut för den registrerade importen. Förordningen publicerades den 31 juli 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 203. Förordningen trädde i kraft den 1 augusti 2012.

Registrering av import av bioetanol med ursprung i Amerikas förenta stater

Genom kommissionens förordning (EU) nr 771/2012 har registreringen av importen av bioetanol med ursprung i Amerikas förenta stater börjat. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 11, ex 2710 12 15, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 och ex 3824 90 97 (Taric-nummer 2207 10 00 11, 2207 20 00 11, 2208 90 99 11, 2710 12 11 10, 2710 12 15 10, 2270 12 21 10, 2710 12 25 10, 2710 12 31 10, 2710 12 41 10, 2710 12 45 10, 2710 12 49 10, 2710 12 51 10, 2710 12 59 10, 2710 12 70 10, 2710 12 90 10, 3814 00 90 70, 3820 00 00 10 och 3824 90 97 67).

Ovannämnda import ska registreras i nio månaders tid. Utjämningsåtgärder kan senare riktas mot denna import från och med registreringsdagen. Den eventuella framtida tullen kommer att fastställas på basis av slutsatserna från antisubventionsundersökningen. Beloppet av den eventuella framtida tullen uppskattas till den nivå av subvention som framkommit hittills, dvs. till 108 euro per ton ren bioetanol.

Obs! Deklaranten ska på tulldeklarationen uppge andelen (i vikt) av den totala halt av etylalkohol som framställts av jordbruksprodukter (förtecknade i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) som ingår i blandningen (bioetanolhalt).

Förordningen publicerades den 24 augusti 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 229. Förordningen träder i kraft den 25 augusti 2012.

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

- Vid import av vissa stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien har en partiell interimsöversyn gällande eventuellt fortsatta utjämningsåtgärder inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 och 7222 20 89. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 9 augusti 2012 i Europeiska unionens officiella tidning C 239.

- Vid import av tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien har ett antisubventionsförfarande (undersökning) och ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7223 00 19 och 7223 00 99. Kommissionens tillkännagivanden publicerades den 10 augusti 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 240.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD