Hoppa till innehåll

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 4.5.2012 14.24
Tiedote

62/2012, RAS/MSR

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan viinihapon tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet jatkuvat

Neuvoston asetuksella (EU) nro 349/2012 on jatkettu kiinalaisen viinihapon tuonnissa sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaoloa viidellä vuodella. Tavara luokitellaan Taric-koodiin 2918 12 00 90. Asetus julkaistiin 24.4.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 110. Asetus tuli voimaan 25.4.2012.

Neuvoston asetuksella (EU) nro 332/2012 on suljettu Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd -niminen viinihapon tuottaja lopullisten polkumyyntitoimenpiteiden ulkopuolelle, jottei siihen sovellettaisi samanaikaisesti kahta polkumyyntimenettelyä. Yrityksen Taric-lisäkoodi on A687. Asetus julkaistiin 20.4.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 108. Asetus tuli voimaan 21.4.2012.

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan disyaanidiamidin (DCD) tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet päättyvät 16.11.2012. Tavara luokitellaan CN-koodiin 2926 20 00. Ilmoitus julkaistiin 20.4.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 116.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Intiasta, Brasiliasta ja Israelista peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet päättyvät 7.11.2012. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 3920 62 19 ja ex 3920 62 90. Ilmoitus julkaistiin 21.4.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 117.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta ja Kazakstanista peräisin olevan piimangaanin (mukaan luettuna ferropiimangaanin) tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet päättyvät 6.12.2012. Tavara luokitellaan Taric-koodeihin 7202 30 00 00 ja 8111 00 11 10. Ilmoitus julkaistiin 24.4.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 119.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien taskusytyttimien tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet päättyvät 13.12.2012. Tavara luokitellaan Taric-koodeihin 9613 10 00 11,  9613 10 00 19,  9613 20 00 21 ja 9613 20 00 29. Ilmoitus julkaistiin 1.5.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 127.

Uusia polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

- Kiinan kansantasavallasta ja Ukrainasta peräisin olevien silityslautojen tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ja ex 8516 90 00. Ilmoitus julkaistiin 25.4.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 120.

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa on aloitettu tukien vastainen menettely (tutkimus). Tavara luokitellaan CN-koodeihin 8712 00 30 ja 8712 00 70. Ilmoitus julkaistiin 27.4.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 122.

Muutos Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten laattojen tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin (yrityksen nimen muutos)

Komission ilmoituksen mukaan asetuksessa 917/2011 (ks. THT 153/010/2011) mainittu yritys Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd on nyt nimeltään Guangdong Luxury Micro-crystal Stone Technology Co., Ltd. Asetus 917/2011 koskee keraamisia laattoja, jotka luokitellaan CN-koodeihin 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 ja 6908 90 99. Taric-lisäkoodi B195 ja yrityskohtainen polkumyyntitulli säilyvät ennallaan. Ilmoitus julkaistiin 24.4.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 119.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT