Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 4.5.2012 14.24 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 15.48
Pressmeddelande

62/2012, RAS/MSR

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av vinsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 349/2012 har giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna vid import av kinesisk vinsyra förlängts med fem år. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 2918 12 00 90. Förordningen publicerades den 24 april 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 110. Förordningen trädde i kraft den 25 april 2012.

Genom rådets förordning (EU) nr 332/2012 har tillverkaren Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd lämnats utanför de slutgiltiga antidumpningsåtgärderna för att företaget inte ska omfattas av två antidumpningsförfaranden samtidigt. Företagets Taric-tilläggsnummer on A687. Förordningen publicerades den 20 april 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 108 och trädde i kraft den 21 april 2012.

Antidumpningsåtgärder som kommer att avslutas

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna vid import av dicyandiamid (DCD) med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 16 november 2012. Varan klassificeras enligt KN-nummer 2926 20 00. Tillkännagivandet publicerades den 20 april 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 116.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna vid import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien, Brasilien och Israel att upphöra den 7 november 2012. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90. Tillkännagivandet publicerades den 21 april 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 117.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna vid import av kiselmangan (inkl. ferrokiselmangan) med ursprung i Folkrepubliken Kina och Kazakstan att upphöra den 6 december 2012. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7202 30 00 00 och 8111 00 11 10. Tillkännagivandet publicerades den 24 april 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 119.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna vid import av ficktändare med ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan att upphöra den 13 december 2012. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 9613 10 00 11, 9613 10 00 19, 9613 20 00 21 och 9613 20 00 29. Tillkännagivandet publicerades den 1 maj 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 127.

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

- Vid import av strykbrädor med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ukraina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 och ex 8516 90 00. Tillkännagivandet publicerades den 25 april 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 120.

- Vid import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antisubventionsförfarande (undersökning) inletts. Varan klassificeras enligt KN-nummer 8712 00 30 och 8712 00 70. Tillkännagivandet publicerades den 27 april 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 122.

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av keramiska plattor med ursprung i Folkrepubliken Kina (ändring av företagsnamn)

Enligt kommissionens tillkännagivande heter företaget Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd, nämnt i förordning 917/2011 (se TMD 153/010/2011), nu Guangdong Luxury Micro-crystal Stone Technology Co., Ltd. Förordning 917/2011 gäller keramiska plattor som klassificeras enligt KN-nummer 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 och 6908 90 99. Taric-tilläggsnumret B195 och den individuella antidumpningstullsatsen förblir oförändrade. Tillkännagivandet publicerades den 24 april 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 119.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD