Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 31.12.2013 13.25 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 13.36
Pressmeddelande

180/2013, MSR

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av peroxosulfater (persulfater) med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 1343/2013 har antidumpningsåtgärderna förlängts vid import av kinesiska peroxosulfater. Varan klassificeras enligt KN-nummer 2833 40 00 och ex 2842 90 80 (Taric-nummer 2842 90 80 20). Antidumpningstullarna förblir oförändrade (se TMD nr 147/2007). Förordningen publicerades den 17 december 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 338.

Inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärderna införda genom rådets förordning 791/2011 vid import av glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1356/2013 har en undersökning gällande eventuellt kringgående av antidumpningstull inletts. Antidumpningstullen gäller produkter som klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 51 00 och ex 7019 59 00.

Undersökningen av kringgående gäller produkter som klassificeras enligt Taric-nummer 7019 40 00 11, 7019 40 00 21 och 7019 40 00 50. Importen av dessa produkter ska registreras i nio månaders tid. Observera att antidumpningstullen kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen, om antidumpningstull också börjar tas ut för glasfibervävnader med öppna maskor enligt Taric-nummer 7019 40 00 11, 7019 40 00 21 ja 7019 40 00 50.  Förordningen publicerades den 18 december 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 341 och trädde i kraft den 19 december 2013.

Antidumpningstullen på glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina har utvidgats till att även omfatta glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Indien och Indonesien

Genom rådets förordning (EU) nr 1371/2013 har antidumpningstullen utvidgats till att även omfatta glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Indien och Indonesien, oavsett om produkten deklarerats ha ursprung i Indien och Indonesien eller inte. Företaget Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd är befriat från de utvidgade tullarna. Företagets Taric-tilläggsnummer on B942. Befrielsen förutsätter att en faktura enligt bilagan nedan visas upp för tullmyndigheten.

Antidumpningstullen tas också ut vid import som avsänts från Indien och Indonesien och som med stöd av kommissionens förordning nr 322/2013 (se TMD nr 43/2013), som trädde i kraft den 11 april 2013, varit föremål för registrering. Den hittills tillämpade registreringen upphör. Förordningen publicerades den 20 december 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 346. Förordningen trädde i kraft den 21 december 2013.

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

- Vid import av vissa produkter av glasfiberfilament med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antisubventionsförfarande (undersökning) inletts. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 11 00, ex 7019 12 00 och 7019 31 10. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 12 december 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 362.

- Vid import av vissa produkter av glasfiberfilament med ursprung i Folkrepubliken Kina har en partiell interimsöversyn inletts. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 11 00, ex 7019 12 00 och 7019 31 10. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 18 december 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 371.

- Vid import av vissa rör av järn eller stål med ursprung i Vitryssland, Folkrepubliken Kina, Ryssland och Ukraina har en översyn gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder inletts. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 och ex 7306 30 77. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 19 december 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 372.

- Vid import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Folkrepubliken Kina, Indien och Vietnam har ett antisubventionsförfarande (undersökning) inletts. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 5503 20 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 19 december 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 372.

Antidumpningsåtgärder som kommer att upphöra eller har upphört att gälla

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa rördelar med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand att upphöra den 5 september 2014. Tillkännagivandet gäller också rördelar som avsänts från Taiwan, Indonesien, Sri Lanka och Filippinerna. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 och ex 7307 99 80. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 14 december 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 366.

- Antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av linor och kablar av järn eller stål med ursprung i Ryssland har upphört att gälla. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och ex 7312 10 98. Rådets förordning publicerades den 17 december 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 338.

- Antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa rör av järn eller stål med ursprung i Thailand har upphört att gälla. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 och ex 7306 30 77. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 19 december 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 372.

- Antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av rep av syntetfibrer med ursprung i Indien har upphört att gälla. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 och 5607 50 19. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 20 december 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 373.
 
Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

BILAGA

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.2 ska innehålla en försäkran som har undertecknats av en anställd vid den företagsenhet som utfärdar fakturan och ska ha följande format:

1. Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.

2. Följande deklaration: ”Jag intygar härmed att de (kvantitet) (berörd produkt) som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

3. Datum och namnteckning

TMD