Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 11.12.2013 12.48 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 12.20
Pressmeddelande

161/2013, MSR

Slutgiltig antidumpningstull vid import av solcellsmoduler och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 1238/2013 har en antidumpningstull införts på import av kinesiska solcellsmoduler och väsentliga komponenter. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 och ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39).

Den slutgiltiga antidumpningstullen gäller inte för följande produkter:

  • bärbara solladdare som består av mindre än sex celler och som laddar batterier eller tillhandahåller elektricitet till apparater,
  • solcellstunnfilmsprodukter,
  • solcellsprodukter av kristallint kisel som permanent har integrerats i elektriska produkter som inte används för energiproduktion men som använder den elektricitet som produceras av de integrerade solcellerna av kristallint kisel,
  • moduler eller paneler med en utgående spänning som inte överstiger 50 V likspänning och en uteffekt på högst 50 W som endast är avsedda att användas direkt sombatteriladdare i system med samma spänning och effekt.

Förordningen publicerades den 5 december 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 325. Den trädde i kraft den 6 december 2013, och den ska upphöra att gälla den 7 december 2015.

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tullsats %

Taric-tilläggsnr

Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.;
Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co., Ltd
Changzhou Youze Technology Co., Ltd
Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd;
Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

44,7

B791

Delsolar (Wujiang) Co., Ltd.,

64,9

B792

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd.;
LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co., Ltd.;
LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co Ltd.,

46,7

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd.;

46,7

B927

JingAo Solar Co. Ltd.;
Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.,
JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.;
Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.,
Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd.;

51,5

B794

Jinko Solar Co.Ltd
Jinko Solar Import and Export Co. Ltd
ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD
ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

41,2

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co., Ltd.;
Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co., Ltd.;
Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co., Ltd.;
Jinzhou Rixin Silicon Materials Co., Ltd.;
Jinzhou Youhua Silicon Materials Co., Ltd.;

27,3

B795

RENESOLA ZHEJIANG LTD
RENESOLA JIANGSU LTD

43,1

B921

Wuxi Suntech Power Co., Ltd.;
Suntech Power Co., Ltd.;
Wuxi Sun-Shine Power Co., Ltd.;
Luoyang Suntech Power Co. Ltd.;
Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co., Ltd;
Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co., Ltd

41,4

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd;
Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd.,
Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd.;
Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

35,5

B797

Övriga samarbetsvilliga företag i antidumpningsundersökningen (med undantag av de företag som omfattas av den övriga tullen i det parallella antisubventionsförfarandet enligt genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013) (Bilaga I)

41,3

Övriga samarbetsvilliga företag i antidumpningsundersökningen som omfattas av den övriga tullen i det parallella antisubventionsförfarandet enligt genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013 (Bilaga II)

36,2

Övriga företag

53,4

B999

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD 67/2013 och 103/2013) tas ut slutgiltigt och de belopp som överskrider den slutgiltiga tullen frisläpps. Likaså frisläpps de belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen i fråga om plattor (plattornas tjocklek är högst 400 mikrometer) och moduler eller paneler med en utgående spänning som inte överstiger 50 V likspänning och en uteffekt på högst 50 W som endast är avsedda att användas direkt som batteriladdare i system med samma spänning och effekt.

Kommissionen har genom sitt beslut 2013/707/EU godtagit åtaganden från företag vars namn förtecknas i bilaga VI. Antidumpningstullarna uppbärs inte vid import av produkter som tillverkats av dessa företag, förutsatt att det för importvarorna i samband med överlåtelsen till fri omsättning visas upp en faktura som innehåller de uppgifter som anges i bilaga III samt ett exportåtagandeintyg enligt bilaga IV. De varor som är undantagna omfattas av KN-nummer ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39).

De företag från vilka åtaganden godtagits av kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i kommissionens ovannämnda beslut, ska också utfärda en faktura för transaktioner som inte är undantagna från antidumpningstullarna. Den fakturan ska vara en handelsfaktura som innehåller minst de uppgifter som anges i bilaga V.

Slutgiltig utjämningstull vid import av solcellsmoduler och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 1239/2013 har en utjämningstull införts på import av kinesiska solcellsmoduler och väsentliga komponenter. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 och ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39). Samtidigt upphörde registreringen av import av solcellsmoduler och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor). 

Den slutgiltiga utjämningstullen gäller inte för följande produkter:

  • bärbara solladdare som består av mindre än sex celler och som laddar batterier eller tillhandahåller elektricitet till apparater,
  • solcellstunnfilmsprodukter,
  • solcellsprodukter av kristallint kisel som permanent har integrerats i elektriska produkter som inte används för energiproduktion men som använder den elektricitet som produceras av de integrerade solcellerna av kristallint kisel,
  • moduler eller paneler med en utgående spänning som inte överstiger 50 V likspänning och en uteffekt på högst 50 W som endast är avsedda att användas direkt som batteriladdare i system med samma spänning och effekt.

Förordningen publicerades den 5 december 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 325. Den trädde i kraft den 6 december 2013, och den ska upphöra att gälla den 7 december 2015.

De tillämpliga utjämningstullarna är följande:

Företag

Tullsats %

Taric-tilläggsnr

Wuxi Suntech Power Co., Ltd.;
Suntech Power Co., Ltd.;
Wuxi Sun-Shine Power Co., Ltd.;
Luoyang Suntech Power Co. Ltd.;
Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co., Ltd;
Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co., Ltd

4,9

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd;
Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd.,
Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd.;
Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

6,3

B797

Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.;
Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co., Ltd
Changzhou Youze Technology Co., Ltd
Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd;
Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

3,5

B791

JingAo Solar Co. Ltd.;
Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.,
JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.;
Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.,
Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd.;

5,0

B794

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd.;
LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co., Ltd.;
LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co Ltd.,

11,5

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd.;

11,5

B927

Delsolar (Wujiang) Co., Ltd.,

0

B792

RENESOLA ZHEJIANG LTD
RENESOLA JIANGSU LTD

4,6

B921

Jinko Solar Co.Ltd
Jinko Solar Import and Export Co. Ltd
ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD
ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

6,5

B845

Företag som förtecknas i bilaga VII

6,4

Övriga företag

11,5

B999(1)

(1) Företag förtecknade i bilaga II till den parallella Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 (se sidan 1 i EUT nr L 325/2013) om antidumpning, ska ha det Taric-tilläggsnummer som anges i den bilagan.

Kommissionen har genom sitt beslut 2013/707/EU godtagit åtaganden från företag vars namn förtecknas i bilaga VI. Utjämningstullarna uppbärs inte vid import av produkter som tillverkats av dessa företag, förutsatt att det för importvarorna i samband med överlåtelsen till fri omsättning visas upp en faktura som innehåller de uppgifter som anges i bilaga III och ett exportåtagandeintyg enligt bilaga IV. De varor som är undantagna omfattas av KN-nummer ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39).

De företag från vilka åtaganden godtagits av kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i kommissionens ovannämnda beslut, ska också utfärda en faktura för transaktioner som inte är undantagna från utjämningstullarna. Den fakturan ska vara en handelsfaktura som innehåller minst de uppgifter som anges i bilaga IV.

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

- Vid import av mononatriumglutamat med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2922 42 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 29 november 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 349.

- Vid import av mononatriumglutamat med ursprung i Indonesien har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2922 42 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 29 november 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 349.

- Vid import av citronsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina har det inletts en översyn gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder samt en partiell interimsöversyn. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 2918 14 00 och ex 2918 15 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 30 november 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 351.

Namnbyte

Det ukrainska företaget OJSC ”Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant”, som exporterar rör av järn och stål, har ändrat sitt namn till PJSC ”Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant”. Företagets Taric-tilläggsnummer A743 förblir oförändrat. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 3 december 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 353.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

Bilaga: EUT L 325, 5.12.2016, s. 57 - 61, 62, 63, 64, 65, 218-223, 206-210

TMD