Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 29.3.2016 14.30 | Publicerad på svenska 28.12.2016 kl. 14.09
Pressmeddelande

24/2016, MSR

Ändring (gällande företag) i antidumpningstullar vid import av vissa rördelar av järn eller stål med ursprung i Republiken Korea

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2016/306 har antidumpningsåtgärder ändrats vid import av vissa rördelar. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 och ex 7307 99 80. Antidumpningstullen som tillämpas på företaget TK Corporation (1499-1, Songjeong-Dong, Gangseo-Gu, Busan) är nu 32,4 procent. Taric-tilläggsnumret är C066. Antidumpningstullen som tillämpas på alla övriga företag är 44 procent (Taric-tilläggsnummer C999). Kommissionens genomförandeförordning publicerades den 4 mars 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 58. Förordningen trädde i kraft den 5 mars 2016.

Slutgiltig utjämningstull vid import av rör av duktilt gjutjärn med ursprung i Indien

Genom kommissionens genomförandeförordning (EG) nr 2016/387 har en slutgiltig utjämningstull införts på import av vissa indiska rör. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7303 00 10 och ex 7303 00 90 (Taric-nummer 7303 00 10 10 och 7303 00 90 10). Utjämningstullen gäller inte rör av duktilt gjutjärn utan invändigt och utvändigt överdrag. Kommissionens genomförandeförordning publicerades den 18 mars 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 73. Förordningen trädde i kraft den 19 mars 2016.

De tillämpliga utjämningstullarna är följande:

Företag

Utjämningstull %

Taric-tilläggsnr

Electrosteel Castings Ltd

9,0

C055

Jindal Saw Ltd

8,7

C054

Alla övriga företag

9,0

C999

Tillämpningen av den individuella utjämningstullen som fastställts för ovannämnda företag förutsätter att det för tullmyndigheten uppvisas en giltig faktura innehållande en försäkran som är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid den enhet som utfärdat fakturan och av vilken framgår tjänstemannens namn och befattning och som har följande lydelse: ”Jag intygar härmed att de (mängd) rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit) som sålts för export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i Indien. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.” Om ingen sådan faktura uppvisas, ska tullsatsen för ”alla övriga företag” tillämpas.

Slutgiltig antidumpningstull vid import av rör av duktilt gjutjärn med ursprung i Indien

Genom kommissionens genomförandeförordning (EG) nr 2016/388 har en slutgiltig antidumpningstull införts på import av vissa indiska rör. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7303 00 10 och ex 7303 00 90 (Taric-nummer 7303 00 10 10 och 7303 00 90 10). Antidumpningstullen gäller inte rör av duktilt gjutjärn utan invändigt och utvändigt överdrag. Kommissionens genomförandeförordning publicerades den 18 mars 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 73. Förordningen trädde i kraft den 19 mars 2016.

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Företag

Antidumpningstull %

Taric-tilläggsnr

Electrosteel Castings Ltd

0

C055

Jindal Saw Ltd

14,1

C054

Alla övriga företag

14,1

C999

Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen som fastställts för ovannämnda företag förutsätter att det för tullmyndigheten uppvisas en giltig faktura innehållande en försäkran som är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid den enhet som utfärdat fakturan och av vilken framgår tjänstemannens namn och befattning och som har följande lydelse:”Jag intygar härmed att de (mängd) rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit) som sålts för export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i Indien. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.” Om ingen sådan faktura uppvisas, ska tullsatsen för ”alla övriga företag” tillämpas.

Beloppen som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 79/2015) tas ut slutgiltigt. Beloppen utöver den slutliga antidumpningstullen och den slutliga utjämningstullen återbetalas.

Ändring av tullar vid import av ammoniumnitrat

Kommissionen har återtagit sitt godkännande av åtaganden som gjorts av företagen JSC Acron, Veliky Novgorod, Ryssland, och JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Ryssland. Företagen tillhör gruppen ”Acron” Holding Company (Taric-lisäkoodi A532). Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2016/415 publicerades den 22 mars 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 75. Förordningen trädde i kraft den 23 mars 2016.

Antidumpningsåtgärder som upphört att gälla

Antidumpningsåtgärderna (undersökning) vid import av kiselmangan med ursprung i Indien har upphört att gälla. Inga nya åtgärder har införts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7202 30 00 och ex 8111 00 11. Kommissionens beslut publicerades den 3 mars 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 57.

Namnbyte

Det kinesiska företaget Years Solar Co. Ltd, som exporterar solcellsmoduler och väsentliga komponenter, har bytt namn till LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co. Ltd. Företagets Taric-tilläggsnummer B898 förblir oförändrat. Kommissionens tillkännagivanden publicerades den 8 mars 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 91.

Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av vissa produkter av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7019 11 00, ex 7019 12 00 (Taric-nummer 7019 12 0021, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 25, 7019 12 00 39) och 7019 31 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 15 mars 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 99.

- Vid import av volframkarbid, smält volframkarbin och volframkarbin blandad med metallpulver med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 2849 90 30 och ex 3824 30 00 (Taric-nummer 3824 30 00 10). Kommissionens tillkännagivande publicerades den 23 mars 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 108.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD