Hoppa till innehåll

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 29.3.2016 14.30
Tiedote

24/2016, MSR

Muutos (yrityskohtainen) Korean tasavallasta peräisin olevien rauta- tai teräsputkien liitososien tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitulleihin

Komission täytäntöönpanoasetuksella nro 2016/306 on muutettu putkien liitososien tuonnissa sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ja ex 7307 99 80. Yrityksen TK Corporation (1499–1, Songjeong-Dong, Gangseo-Gu, Busan) polkumyyntitulli on nyt 32,4 prosenttia. Taric-lisäkoodi on C066. Kaikkien muiden yritysten polkumyyntitulli on edelleen 44 prosenttia (Taric-lisäkoodi C999). Komission täytäntöönpanoasetus julkaistiin 4.3.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 58. Asetus tuli voimaan 5.3.2016.

Lopullinen tasoitustulli Intiasta peräisin olevien pallografiittiraudasta valmistettujen putkien tuonnissa

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) nro 2016/387 käyttöön otettu tasoitustulli kannetaan intialaisten putkien tuonnissa. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7303 00 10 ja ex 7303 00 90 (Taric-koodit 7303 00 10 10, 7303 00 90 10). Tasoitustulli ei koske pallografiittirautaputkia, joissa ei ole sisä- ja ulkopinnoitetta. Komission täytäntöönpanoasetus julkaistiin 18.3.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 73. Asetus tuli voimaan 19.3.2016.

Sovellettavat tasoitustullit ovat seuraavat:

Yritys

Tasoitustulli %

Taric-lisäkoodi

Electrosteel Castings Ltd

9,0

C055

Jindal Saw Ltd

8,7

C054

Kaikki muut yritykset

9,0

C999


Edellä mainituille yrityksille määritetyn yksilöllisen tasoitustullin soveltaminen edellyttää, että tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, jossa on oltava kauppalaskun laatineen tahon nimellä ja tehtävänimikkeellä yksilöidyn työntekijän päiväämä ja allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäviksi myydyt pallografiittiraudasta (tunnetaan myös nimellä pallografiittivalurauta) valmistetut putket, (määrä), on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite) (Taric-lisäkoodi) Intiassa. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.” Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

Lopullinen polkumyyntitulli Intiasta peräisin olevien pallografiittiraudasta valmistettujen putkien tuonnissa

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) nro 2016/388 käyttöön otettu polkumyyntitulli kannetaan intialaisten putkien tuonnissa. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7303 00 10 ja ex 7303 00 90 (Taric-koodit 7303 00 10 10, 7303 00 90 10). Polkumyyntitulli ei koske pallografiittirautaputkia, joissa ei ole sisä- ja ulkopinnoitetta. Komission täytäntöönpanoasetus julkaistiin 18.3.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 73. Asetus tuli voimaan 19.3.2016.

Sovellettavat polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Polkumyyntitulli %

Taric-lisäkoodi

Electrosteel Castings Ltd

0

C055

Jindal Saw Ltd

14,1

C054

Kaikki muut yritykset

14,1

C999

Edellä mainituille yrityksille määritetyn yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää, että tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, jossa on oltava kauppalaskun laatineen tahon nimellä ja tehtävänimikkeellä yksilöidyn työntekijän päiväämä ja allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäviksi myydyt pallografiittiraudasta (tunnetaan myös nimellä pallografiittivalurauta) valmistetut putket, (määrä), on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite) (Taric-lisäkoodi) Intiassa. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.” Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

Väliaikaisen polkumyyntitullin (ks. THT nro 79/2015 LINKKI) vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisina. Lopullisen polkumyyntitullin ja lopullisen tasoitustullin yhdistetyn määrän ylittävät vakuutena olevat määrät palautetaan.

Muutos ammoniumnitraatin tuonnissa sovellettaviin tulleihin

Komissio on peruuttanut sitoumuksen hyväksynnän yritysten JSC Acron, Veliky Novgorod, Venäjä, ja JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Venäjä, osalta. Yritykset kuuluvat ”Acron” Holding Company –ryhmään (Taric-lisäkoodi A532). Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/415 julkaistiin 22.3.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 75. Asetus tuli voimaan 23.3.2016.

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

Intiasta peräisin olevan piimangaanin tuontia koskeneet polkumyyntitoimenpiteet (tutkimus) ovat päättyneet. Uusia toimenpiteitä ei otettu käyttöön. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7202 30 00 ja ex 8111 00 11. Komission päätös julkaistiin 3.3.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 57.

Nimenmuutos

Kiinalainen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien viejä Years Solar Co. Ltd on muuttanut nimensä muotoon LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co. Ltd. Yrityksen Taric-lisäkoodi B898 säilyy ennallaan. Komission ilmoitukset julkaistiin 8.3.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 91.

Uusia polkumyyntitoimenpiteitä

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen jatkuvakuituisten lasikuitutuotteiden tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7019 11 00, ex 7019 12 00 (Taric-koodit 7019 12 0021, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 25, 7019 12 00 39) ja 7019 31 00. Komission ilmoitus julkaistiin 15.3.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 99.

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan volframikarbidin, sulatetun volframikarbidin ja volframikarbidin ja metallijauheen seoksen tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 2849 90 30 ja ex 3824 30 00 (Taric-koodi 3824 30 00 10). Komission ilmoitus julkaistiin 23.3.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 108.

Lisätietoja: Minna Raitanen, p. 040 332 2419

THT