Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 19.8.2014 13.54 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 14.01
Pressmeddelande

85/2014/MSR

Precisering av tillämpningsområdet för antidumpningstullarna på fästanordningar av rostfritt stål med ursprung i Kina, Taiwan och Filippinerna; återbetalning av antidumpningstull

Genom rådets förordning nr 830/2014 har antidumpningstullen vid import av fästanordningar av rostfritt stål ändrats med retroaktivt verkan. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7318 12 10, ex 7318 14 10 (Taric-nummer 7318 14 10 51, 7318 14 10 59, 7318 14 10 81, 7318 14 10 89), 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 och 7318 15 70.

Tillämpningsområdet för den slutgiltiga antidumpningstullen har preciserats. Antidumpningstullen tillämpas inte längre på fästanordningar av bimetall som definieras på följande sätt: självborrande skruvar av bimetall, med skaft och huvud av rostfritt stål och en spets och första gängor av kolstål som är sammansvetsade och möjliggör att skruven borrar ingångshål och skär gängor i metall av härdat stål, och självgängande skruvar av bimetall, med skaft och huvud av rostfritt stål och första gängor av kolstål som är sammansvetsade och möjliggör att skruven skär gängor i metall av härdat stål. Båda skruvarna klassificeras enligt KN-nummer 7318 14 10.

Antidumpningstullarna som betalats för dessa produkter som tidigare omfattades av tillämpningsområdet ska återbetalas.  Återbetalning av de betalda antidumpningstullarna ska sökas hos Tullens rättelseenhet. Förordningen tillämpas retroaktivt från och med den 20 november 2005. Förordningen publicerades den 31 juli 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 228.

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

- Vid import av polyetentereftalat (PET) med ursprung i Indien har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20. Tillkännagivandet publicerades den 1 augusti 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 250.

- Vid import av valstråd med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 och 7227 90 95. Tillkännagivandet publicerades den 2 augusti 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 252.

- Vid import av valsade platta produkter av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina, Japan, Republiken Korea, Ryssland och Amerikas förenta stater har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7225 11 00 och ex 7226 11 00. Tillkännagivandet publicerades den 14 augusti 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 267.

- Vid import av kallvalsade platta produkter av rostfritt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antisubventionsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 och 7220 20 89. Tillkännagivandet publicerades den 14 augusti 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 267.

Antidumpningsåtgärder som avslutats

- Antidumpningstullen vid import av aktivt kol i pulverform med ursprung i Folkrepubliken Kina har upphävts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3802 10 00 (Taric-nummer 3802 10 00 20). Kommissionens förordning publicerades den 19 augusti 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 244.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419


                                 

TMD