Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 5.3.2014 11.27 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 14.20
Pressmeddelande

21/2014, MSR

Ändring av tullar vid import av polyetentereftalat

Kommissionen hat återtagit sitt godkännande av åtaganden som gjorts av företaget Pearl Engineering Polymers Limited, (Taric-tilläggsnummer A182), företaget Reliance Industries Limited (Taric- tilläggsnummer A181) och företaget Dhunseri Petrochem & Tea Limited (Taric- tilläggsnummer A585). Därför ska slutliga utjämningstullar tillämpas vid import av polyetentereftalat som tillverkats av dessa företag. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 3907 60 20 00.

Rådets förordning (EU) nr 190/2014 och kommissionens beslut (2014/109/EU) publicerades den 28 februari 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 59. Förordningen och beslutet trädde i kraft den 1 mars 2014.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av vissa mangandioxider med ursprung i Sydafrika

Genom rådets förordning (EU) nr 191/2014 har giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna vid import av vissa mangandioxider med ursprung i Sydafrika förlängts. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2820 10 00 10. Förordningen publicerades den 28 februari 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 59. Förordningen trädde i kraft den 1 mars 2014.

Antidumpningsåtgärder som kommer att upphöra

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 7 oktober 2014.  Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 och ex 7304 59 93 (Taric-nummer 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 23 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 20 20, 7304 31 80 30, 7304 39 10 10, 7304 39 52 20, 7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 81 20, 7304 51 89 30, 7304 59 10 10, 7304 59 92 30 och 7304 59 93 20). Kommissionens tillkännagivande publicerades den 21 februari 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 49.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull och åtaganden) vid import av viss aluminiumfolie med ursprung i Armenien, Brasilien och Folkrepubliken Kina att upphöra den 7 oktober 2014. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7607 11 19 10. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 21 februari 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 49.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD