Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 18.2.2014 11.19
Pressmeddelande

16/2014/MSR

- Antidumpningstullen vid import av dicyandiamid med ursprung i Folkrepubliken Kina har upphävts genom rådets förordning (EU) nr 135/2014. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 2926 20 00. Förordningen publicerades den 13 februari 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 43. Förordningen trädde i kraft den 14 februari 2014.

- Vid import av keramiska plattor med ursprung i Folkrepubliken Kina har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 och 6908 90 99. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 31 januari 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 28.

- Vid import av viss regnbåge med ursprung i Turkiet har ett antidumpningsförfarande och ett antisubventionsförfarande inletts. Produkten som omfattas av undersökningen är levande, färsk, kyld, frusen eller rökt regnbåge (Oncorhynchus mykiss), antingen hel fisk (med huvud och gälar, rensad, vägande högst 1,2 kg per styck) eller utan huvud och gälar, eller rensad (vägande högst 1 kg per styck), eller filéer (vägande högst 400 g per styck). Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 och ex 0305 43 00. Kommissionens tillkännagivanden publicerades den 15 februari 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 44.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD