Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 11.6.2015 14.47 | Publicerad på svenska 3.1.2017 kl. 14.08
Pressmeddelande

50/2015, MSR

Inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av utjämningsåtgärderna införda genom rådets förordning 1239/2013 vid import av solcellsmoduler och väsentliga komponenter med ursprung i eller avsända från Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2015/832 har en undersökning inletts gällande eventuellt kringgående av utjämningstullar. Undersökningen gäller solcellsmoduler och väsentliga komponenter som avsänts från Malaysia eller Taiwan oberoende av om produkten deklarerats ha sitt ursprung i dessa länder eller inte. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 och ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33).

I deklarationen för övergång till fri omsättning ska man utöver vikten i kilogram eller ton också ange antalet watt för Taric-nummer 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32 och 8541 40 90 33.

Ovannämnda import ska registreras i nio månaders tid. Observera att utjämningstullen kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen om den också börjar tas ut för solcellsmoduler och väsentliga komponenter som avsänts från Malaysia eller Taiwan. Förordningen publicerades den 29 maj 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 132 och trädde i kraft den 30 maj 2015.

Inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärderna införda genom rådets förordning 1238/2013 vid import av solcellsmoduler och väsentliga komponenter med ursprung i eller avsända från Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/833 har en undersökning gällande eventuellt kringgående av antidumpningstull inletts. Förordningen publicerades den 29 maj april 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 132 och trädde i kraft den 30 maj 2015.

Ändring av tullar vid import av kinesiska solcellsmoduler och väsentliga komponenter

Kommissionen hat återtagit sitt godkännande av åtaganden som gjorts av följande företag: i) CSI Solar Power (China) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. och CSI Cells Co. Ltd, som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B805, ii) ET Solar Industry Limited och ET Energy Co. Ltd, som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B819, och iii) Renesola Zhejiang Ltd och Renesola Jiangsu Ltd, som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B921.Antidumpningstullen enligt genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 och utjämningstullen enligt genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013 tillämpas automatiskt fr.o.m. den 6 juni 2015 vid import av produkter som producerats av dessa företag. Förordningen publicerades den 5 juni 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 139.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av viss tråd och vissa linor av olegerat stål med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2015/865 har giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna vid import av viss tråd och vissa linor av olegerat stål för för- och efterspänning förlängts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 och ex 7312 10 69 (Taric-nummer 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 11, 7312 10 61 91, 7312 10 65 11, 7312 10 65 91, 7312 10 69 11 och 7312 10 69 91). Förordningen publicerades den 5 juni 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 139 och trädde i kraft den 6 juni 2015.

Antidumpningsåtgärder i C-serien av EUT

- Vid import av kisel med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 2804 69 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 28 maj 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 174.
- Vid import av natriumcyklamat med ursprung i Folkrepubliken Kina och Indonesien har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2929 90 00 10. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 6 juni 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 189.
- Vid import av aspartam med ursprung i Folkrepubliken Kina samt aspartam med ursprung i Folkrepubliken Kina som ingår i vissa beredningar och/eller blandningar har en antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2924 29 98, ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 3824 90 92 och ex 3824 90 93. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 30 maj 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 177.

TMD