Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 13.5.2015 14.03 | Publicerad på svenska 3.1.2017 kl. 10.46
Pressmeddelande

43/2015, MSR

Inledande av undersökning beträffande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning 2015/82 vid import av citronsyra med ursprung i Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/706 har en undersökning gällande eventuellt kringgående av antidumpningstull inletts. Undersökningen gäller citronsyra som avsänts från Malaysia oberoende av om produkten deklarerats ha sitt ursprung i Malaysia eller inte. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 2918 14 00 10 och 2918 15 00 11.

Ovannämnda import ska registreras i nio månaders tid. Observera att antidumpningstullen kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen, om antidumpningstull också börjar tas ut för citronsyra som avsänts från Malaysia. Förordningen publicerades den 1 maj 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 113 och trädde i kraft den 2 maj 2015.

Preliminär antidumpningstull vid import av platta produkter med ursprung i Kina, Japan, Korea, Ryssland och USA

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/763 har en preliminär antidumpningstull införts på import av kornorienterade valsade platta produkter av kisellegerat elektrostål. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7225 11 00 och ex 7226 11 00 (Taric-nummer 7225 11 00 10, 7226 11 00 11 och 7226 11 00 91).

De tillämpliga preliminära antidumpningstullarna är följande:

Land

Företag

Preliminär antidumpningstull
%

Taric-
tilläggsnr

Folkrepubliken Kina

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai; Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan

28,7 %

C039

Alla övriga företag

28,7 %

C999

Japan

JFE Steel Corporation, Tokyo

34,2 %

C040

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokio

35,9 %

C041

Alla övriga företag

35,9 %

C999

Republiken Korea

POSCO, Seoul

22,8 %

C042

Alla övriga företag

22,8 %

C999

Ryska federationen

OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk;VIZ Steel, Jekaterinburg

21,6 %

C043

Alla övriga företag

21,6 %

C999

Förenta staterna

AK Steel Corporation, Ohio

22,0 %

C044

Alla övriga företag

22,0 %

C999

Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen. Förordningen publicerades den 13 maj 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 120. Förordningen träder i kraft den 14 maj 2015 och tillämpas i sex månader.

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpnings- och utjämningsåtgärderna (antidumpningstull, utjämningstull och åtaganden) vid import av solcellsmoduler och komponenter med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 7 december 2015. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39. Kommissionens tillkännagivanden publicerades den 25 april 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 137. Samma varor omfattas av en partiell interimsöversyn sedan den 5 maj 2015 (kommissionens tillkännagivande i  Europeiska unionens officiella tidning nr C 147).

- Vid import av armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 och ex 7228 30 89. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 30 april 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 143.

TMD