Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och skyddsåtgärder

Utgivningsdatum 1.7.2010 14.48 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 12.59
Pressmeddelande

114/2010, RAS/MSR

Kinesiska WWAN-modem: undersökning av dumpning, registrering av import och undersökning av skyddsåtgärder

Vid import av WWAN-modem med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Undersökningen gäller trådlösa WWAN-modem (wide area networking) med en radioantenn som tillhandahåller dataanslutning enligt Internetprotokollet (IP) för datorer och inbegriper Wi-Fi-routrar med ett WWAN-modem inbyggt. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8517 62 00 och ex 8471 80 00. Undersökningen ska avslutas inom 15 månader.

Vid import av samma produkt har en undersökning av skyddsåtgärder inletts. Den ska avslutas inom 9 månader. Båda tillkännagivandena publicerades den 30 juni 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 171.

Enligt kommissionens förordning (EU) nr 570/2010 ska importen av kinesiska WWAN-modem fr.o.m. den 1 juli 2010 omfattas av registreringsskyldighet i nio månaders tid. Obs! Om en antidumpningstull införs på grund av resultaten av dumpningsundersökningen, kan tullen enligt gällande bestämmelser tas ut retroaktivt när vissa nödvändiga villkor uppfylls. Förordningen publicerades den 30 juni 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 163.

Nya antidumpningsåtgärder

Vid import av keramiska plattor med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 6907 10 00, 6907 90 10, 6907 90 91, 6907 90 93, 6907 90 99, 6908 10 10, 6908 10 90, 6908 90 11, 6908 90 21, 6908 90 29, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 och 6908 90 99.

Tillkännagivandet publicerades den 19 juni 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 160.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

TMD