Hoppa till innehåll

Polkumyynnin ja tukien vastaiset toimenpiteet; Biodiesel

10.5.2016 15.09
Tiedote

39/2016, LL

Amerikan yhdysvalloista peräisin oleva ”biodiesel”; kolmannen kanadalaisen yrityksen vapauttaminen lopullisesta polkumyyntitullista sekä lopullisesta tasoitustullista

Sekä lopullinen polkumyyntitulli että lopullinen tasoitustulli koskevat myös Kanadasta lähetettyä jäljempänä mainituissa asetuksissa tarkasti määriteltyä biodieseliä riippumatta siitä, onko tuotteen alkuperämaaksi ilmoitettu Kanada (THT 79/2015). Asetuksissa erikseen mainittujen Kanadassa sijaitsevien yritysten tuottamat tuotteet on kuitenkin vapautettu mainituista lopullisista tulleista:

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108


Uutta on yritystä  “DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada” koskeva vapautus. Asetukset tulevat voimaan 1.5.2016.

Edellä mainituille yrityksille myönnettyjen vapautusten soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, joka täyttää seuraavassa esitetyt vaatimukset. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan  ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

PÄTEVÄ KAUPPALASKU

Pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon työntekijän allekirjoittama vakuutus jäljempänä esitettävässä muodossa:

Kauppalaskun laatineen tahon asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.
Seuraava vakuutus:

”Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa tarkoitetut Euroopan unioniin vietäväksi myydyt rasvahappomonoalkyyliesterit ja/tai parafiiniset kaasuöljyt, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää (tunnetaan yleisesti ’biodieselinä\’), joko puhtaassa muodossa tai sekoituksena, joka sisältää enemmän kuin 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää [volume], valmisti [company name and address] [TARIC additional code] [countr[y]ies concerned]. Tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

Taricissa viitataan ko. nimikkeissä Kanadan kohdalla kohdassa ”näytä ehdot” tähän pätevään kauppalaskuun ilmaisulla ”D008, allekirjoitettu kauppalaskuilmoitus”. Taricissa on lisäksi viittauksessa CD698 mainitun pätevän kauppalaskun tekstimalli.

Asetukset: Komission täytäntöönpanoasetukset (EU) 2016/675 ja 2016/676, Euroopan unionin virallinen lehti L 116, 30.4.2016.

THT