Hoppa till innehåll

Polkumyynnin ja tukien vastaiset toimenpiteet

13.5.2016 15.12
Tiedote

41/2016, LL

Kiinasta peräisin olevat rengaskirjamekanismit; lopullisen polkumyyntitullin kantaminen jatkuu

Asetuksella (EU) 2016/703 on otettu käyttöön lopullinen polkumyyntitulli Kiinasta peräisin oleville rengaskirjamekanismeille (EUVL L 122, 12.5.2016). Tuotteet, Taric-koodit, Taric-lisäkoodit, yritykset  ja kannettavat lopulliset polkumyyntihinnat on ilmoitettu asetuksen 1 artiklassa. Asetus tulee voimaan 13.5.2016.

Kiinasta peräisin oleva sitruunahappo; kahden vientiä harjoittavan tuottajan sitoumuksen hyväksynnän peruuttaminen

Asetuksella (EU) 2016/704 on peruutettu kahdelta vientiä harjoittavalta tuottajalta sitoumuksen hyväksyntä (EUVL L 122, 12.5.2016). Näiden yritysten Taric-lisäkoodit ovat A882 ja A878. Asetus tulee voimaan 13.5.2016.

Kiinasta peräisin oleva melamiini; ilmoitus polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

Tällä hetkellä Kiinasta peräisin olevasta melamiinista kannetaan lopullista polkumyyntitullia. Toimenpiteen jatkamista koskeva tarkastelu perustuu siihen, että toimenpiteen voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin ja unionin tuotannonalalle aiheutuvan vahingon toistumiseen. Tutkimus saatetaan päätökseen 15 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta (EUVL C 167, 11.5.2016).

Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin oleva zeoliitti A –jauhe; ilmoitus polkumyynnin vastaisen toimenpiteen voimassaolon päättymisestä 15.5.2016 (EUVL C 172, 13.5.2016, s. 8)

Kiinasta peräisin oleva tietty päällystetty hienopaperi; ilmoitukset sekä  polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden että tasoitustoimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevien tarkastelujen vireillepanosta

Tällä hetkellä Kiinasta peräisin olevasta tietystä päällystetystä hienopaperista kannetaan sekä  lopullinen polkumyyntitulli että lopullinen tasoitustulli. Näiden toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin ja unionin tuotannonalalle aiheutuvan vahingon toistumiseen. Niinikään tuki todennäköisesti jatkuisi. Tutkimukset  saatetaan päätökseen 15 kuukauden kuluessa ilmoitusten julkaisemisesta (EUVL C 172, 13.5.2016, s. 9- ja s. 19-).

Kiinasta peräisin olevat raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyvalmisteet; ilmoitus tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn vireillepanosta

Komissio on vastaanottanut valituksen, jossa väitetään, että edellä mainittujen levyvalmisteiden tuonti tapahtuu tuetusti. Tutkimuksen kohteena oleva tuote ja sen  ohjeelliset CN-koodit on mainittu ilmoituksen 2 ja 3 kohdassa. Tutkimus saatetaan päätökseen 13 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Väliaikaisia toimenpiteitä voidaan ottaa käyttöön viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta (EUVL C 172, 13.5.2016 s. 29-).

THT