Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och antisubventionsåtgärder, samt partiell återbetalning av utjämningstull på ansökan

27.9.2013 8.36 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 12.15
Pressmeddelande

127/2013, LL

Polyetentereftalat med ursprung i Pakistan

Förordning (EU) nr 857/2010 om införande av en slutgiltig utjämningstull och om slutgiltigt uttag av den provisoriska utjämningstullen på import av polyetentereftalat med ursprung i bland annat Pakistan har ändrats genom förordning (EU) nr 917/2013 (EUT L 253, 25.9.2013). Förordningen trädde i kraft den 26 september 2013. Produkten är polyetentereftalat med en viskositetskvot på minst 78 ml/g, enligt ISO-standard 1628-5. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20.

Den slutgiltiga utjämningstullen för denna produkt med ursprung i Pakistan har korrigerats nedåt till 35,39 euro/1 000 kg retroaktivt från och med den 30 september 2010. De slutgiltiga uttagen av den provisoriska utjämningstullen har likaså korrigerats nedåt till 35,39 euro/1 000 kg retroaktivt från och med den 2 juni 2010.

De tullbelopp som betalats eller bokförts i enlighet med artikel 1 i genomförandeförordning (EU) nr 857/2010 (EUT L 254, 29.9.2010) i dess ursprungliga lydelse och de provisoriska tullar som slutgiltigt tagits ut i enlighet med artikel 2 i samma förordning i dess ursprungliga lydelse och som överstiger de tullsatser (35,39 euro/1000 kg) som anges i artikel 1 i den här förordningen ska återbetalas eller efterskänkas. Återbetalning eller efterskänkning måste begäras av de nationella tullmyndigheterna i enlighet med tillämplig tullagstiftning. Om inget annat anges, ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

Tillkännagivanden om att giltighetstiden snart löper ut för vissa antidumpningsåtgärder

Viss tråd och vissa linor av olegerat stål för för- och efterspänning med ursprung i Kina: uppbörden av antidumpningstullen upphör den 14 maj 2014, om inte en översyn inleds i ärendet (EUT C 270, 19.9.2013).

Vissa stearin-, paraffin- och vaxljus samt liknande produkter med ursprung i Kina: uppbörden av antidumpningstullen upphör den 15 maj 2014, om inte en översyn inleds i ärendet (EUT C 270, 19.9.2013).

TMD