Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och antisubventionsåtgärder

13.5.2016 15.12 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 9.26
Pressmeddelande

41/2016, LL

Ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina; fortsatt uppbörd av slutgiltig antidumpningstull

Genom förordning (EU) 2016/703 har en slutgiltig antidumpningstull införts på ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina (EUT L 122, 12.5.2016). De produkter, Taric-nummer, Taric-tilläggsnummer och företag som berörs samt de slutgiltiga antidumpningstullarna finns angivna i artikel 1 i förordningen. Förordningen träder i kraft den 13 maj 2016.

Citronsyra med ursprung i Kina; återtagande av godkännandet av två exporterande tillverkares åtagande

Genom förordning (EU) 2016/704 har godkännandet av två exporterande tillverkares åtagande återtagits (EUT L 122, 12.5.2016). Dessa företags Taric-tilläggsnummer är A882 och A878. Förordningen träder i kraft den 13 maj 2016.

Melamin med ursprung i Kina; tillkännagivande om inledande av en översyn vid utgången av giltighetstiden för antidumpningsåtgärder

För tillfället tas en slutgiltig antidumpningstull ut vid import av melamin med ursprung i Kina. Översynen gällande fortsatta åtgärder grundas på påståendet att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle leda till att dumpningen återkommer och därmed även skadan för unionsindustrin. Undersökningen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet (EUT C 167, 11.5.2016).

Zeolit A i pulverform med ursprung i Bosnien och Hercegovina; tillkännagivande om att giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna går ut den 15 maj 2016 (EUT C 172, 13.5.2016, s. 8)

Bestruket finpapper med ursprung i Kina; tillkännagivande om inledande av en översyn vid utgången av giltighetstiden för både antidumpningsåtgärder och utjämningsåtgärder

För tillfället tas både en slutgiltig antidumpningstull och en slutgiltig utjämningstull ut vid import av bestruket finpapper med ursprung i Kina. Översynen gällande fortsatta åtgärder grundas på påståendet att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle leda till att dumpningen återkommer och därmed även skadan för unionsindustrin. Också subventioneringen skulle fortsatta. Undersökningen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandena (EUT C 172, 13.5.2016, s. 9- och s. 19-).

Varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Kina; tillkännagivande om inledande av ett antisubventionsförfarande gällande import

Kommissionen har tagit emot ett klagomål om att importen av ovannämnda platta produkter subventioneras. Den undersökta produkten och dess riktgivande KN-nummer finns angivna i punkt 2 och 3 i tillkännagivandet. Undersökningen kommer att slutföras inom 13 månader efter publiceringen av tillkännagivandet. Provisoriska åtgärder får inte införas senare än nio månader efter publiceringen av tillkännagivandet (EUT C 172, 13.5.2016 s. 29-).

TMD