Hoppa till innehåll

Ansökningar om status som kontrollställe för livsmedels- och grönsakskontroll tas emot från och med augusti

1.7.2019 8.45
Pressmeddelande

Från och med den 14 december 2019 är det endast möjligt att importera livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel och som omfattas av EU:s effektiverade kontroll samt färska grönsaker, frukter och bär som omfattas av växtskyddslagstiftningen från områden utanför EU via vissa särskilda gränskontrollstationer.

De fysiska kontrollerna av produkterna (identitetskontroller, växtskyddskontroller och provtagning) ska i fortsättningen utföras antingen vid en på förhand utsedd och godkänd gränskontrollstation (BCP) eller vid ett annat kontrollställe (CP), som också måste godkännas på förhand. Annat kontrollställe kan vara antingen importföretagets eller speditörens lager som uppfyller kraven i förordningen om offentlig kontroll och dess genomförandeakter. Annat kontrollställe ska också uppfylla kraven i EU:s allmänna förordning om livsmedelshygien nr 852/2004, och en anmälan om livsmedelslokal ska upprättas för kontrollstället.

Hur ansöker man om status som annat kontrollställe?

Företaget eller speditören ska själv på förhand ansöka om status som annat kontrollställe för sitt lager. Tullen inleder ett ansökningsförfarande i augusti. Med detta förfarande samlar Tullen in uppgifter om lager som vill bli godkända som kontrollställen. Fyll i enkäten senast den 31 augusti 2019 om du vill vara säker på att de produkter som ska kontrolleras hinner flyttas till det lager som önskas innan den 14 december 2019, då den nya kontrollförordningen träder i kraft. Tullen kontrollerar alla lager som ansökt om status som annat kontrollställe och lämnar in ett förslag om godkännande till jord- och skogsbruksministeriet. 

Tullaboratoriets meddelanden