Hoppa till innehåll

Ansökning av tullkvoter för ryskt trä och rapportering av import

Utgivningsdatum 11.9.2013 13.54 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 10.27
Pressmeddelande

119/2013, MSR

1. Ansökningstider

Ansökningen av kvottillstånd för kvotperioden 2014 börjar den 1 oktober 2013. Kvottillstånd för kvotperioden 2013 beviljas fram till den 29 november 2013.

2. Import som skett under juli, augusti och september ska rapporteras senast den 15 oktober 2013.

Importörerna ska rapportera sin import av ryskt trä för tiden 1.7–30.9.2013 (trä som importerats inom och utanför kvoterna).  De importerade mängderna ska anmälas senast den 15 oktober 2013. Tullen anmäler mängderna vidare till kommissionen. Av rapporten ska framgå vilket kvottillstånd importen hänför sig till samt värdet på importen. Om kvottillståndet beviljats för trä med bark, ska importmängden anges för trä med bark. Om kvottillståndet beviljats för trä utan bark, ska importmängden anges för sådant trä. Vid rapporteringen kan man använda tabellen i bilagan nedan. Det viktigaste är att rapporten innehåller samma uppgifter som tabellen.

All import som hänför sig till kvottillstånd som beviljats i Finland ska rapporteras till den finska tullen också i de fall då träet importerats till en annan medlemsstat.

Vänligen skicka rapporten undertecknad till:

Tullen/Förtullningsenheten/Skatte- och ursprungsgruppen
PB 512
00101 Helsingfors

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD