Hoppa till innehåll

Ansökan om bindande klassificeringsbesked blir elektronisk

Utgivningsdatum 9.9.2019 15.26
Pressmeddelande

Fr.o.m. 1.10.2019 söks bindande klassificeringsbesked inte längre med en pappersblankett, utan elektroniskt via en kundportal, dvs. EBTI-tjänsten. EBTI-tjänsten är EU:s tulltjänst som tas i bruk i alla medlemsstater samtidigt. Sökanden får beslutet elektroniskt och allt informationsutbyte mellan Tullen och sökanden samt Tullen och innehavaren av det bindande klassificeringsbeskedet sker elektroniskt via EBTI-tjänsten.

Om ert företag tänker ansöka om bindande klassificeringsbesked, rekommenderar vi att ni gör det efter att den nya tjänsten tagits i bruk. Om ansökan ändå inges i pappersform, kommer allt informationsutbyte gällande den även i fortsättningen att ske i pappersform.

Mera information om EBTI-tjänsten och anvisningar om hur man loggar in i den kommer att publiceras innan tjänsten tas i bruk på följande sida: Bindande klassifieringsbesked.

Meddelanden om varukoder