Hoppa till innehåll

Ansökan om 2021 års kvottillstånd för ryskt trä av gran och furu börjar

Utgivningsdatum 1.10.2020 15.41
Pressmeddelande

Kvottillstånd för import av ryskt trä av gran och furu under kvotperioden 2021 kan sökas fr.o.m. den 1 oktober 2020. Både traditionella och nya importörer ska ansöka om kvottillstånd.

Kommissionen bestämmer årligen importörernas status och kvottak på basis av importmängderna för de två föregående kvotperioderna.

Traditionella importörer är företag som våren 2020 av kommissionen fått en status som traditionell importör och ett eget kvottak för kvotperioden 2021. De traditionella importörerna informerades om saken i april. Alla övriga importörer är nya importörer.

Den maximala kvotandel (kvottak) som är tillgänglig för varje traditionell importör är en säker andel reserverad för företaget. Trots det ska även traditionella importörer ansöka om kvottillstånd för att kunna utnyttja sin andel.

Varje ny importör beviljas högst 1,5 procent av tullkvoten för varje produktgrupp (art. 4.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 498/2012).

Kvoten för gran omfattar 5 960 600 m³. Av den utgör 1,5 procent 89.409 m³.
Kvoten för furu omfattar 3 645 900 m³. Av den utgör 1,5 procent 54.688 m³.

Nya importörer kan ansöka om kvottillstånd så länge det finns plats i nya importörers kvot. Det är också möjligt att nya importörers kvot utnyttjas fullt ut och sökanden blir helt utan kvottillstånd. Kvotsituationen kan följas på kommissionens webbplats.

Beviljandet av kvottillstånd för kvotperioden 2020 upphör den 30 november 2020. Mera information om att ansöka om kvottillstånd under den andra delen av kvotperioden: TMD nr 42/2016.

Statusarna och kvottaken för kvotperioden 2022 fastställs i april 2021 på basis av importmängderna för kvotperioderna 2019 och 2020.

Ansökan 859r pdf (464kB) och ifyllningsanvisning pdf 120kB 

Mera information: Minna Raitanen, förnamn.efternamn(at)tulli.fi

Kundmeddelande