Hoppa till innehåll

Venäläisen kuusen ja männyn 2019 kiintiölupien haku alkaa

26.9.2018 9.10
Tiedote

Kiintiölupia venäläisen kuusen ja männyn tuontiin kiintiöjaksolle 2019 voi hakea 1.10.2018 alkaen. Sekä perinteisten että uusien tuojien on haettava kiintiölupa.

Komissio määrittelee tuojien statuksen ja kiintiökaton vuosittain kahden edellisen kiintiöjakson tuontien perusteella.

Perinteisiä tuojia ovat ne yritykset, jotka ovat keväällä 2018 saaneet komissiolta perinteisen tuojan statuksen ja oman kiintiökaton kiintiöjaksolle 2019. Tiedot on ilmoitettu perinteisille tuojille toukokuussa. Muut tuojat ovat uusia.

Perinteisen tuojan enimmäiskiintiöosuus eli kiintiökatto on yrityksen varma oma osuus. Perinteisenkin tuojan on silti haettava kiintiölupaa, jotta se voi käyttää hyödykseen osuuttaan.

Kullekin uudelle tuojalle myönnetään kiintiöosuudeksi enintään 1,5 prosenttia kunkin tuoteryhmän tariffikiintiöstä (komission asetus 498/2012, 4 artiklan 3 kohta).

Kuusen kiintiö on 5.960.600 m3. Siitä 1,5 prosenttia on 89.409 m³.
Männyn kiintiö on 3.645.900 m3. Siitä 1,5 prosenttia on 54.688 m³.

Uudet tuojat voivat hakea kiintiölupia niin kauan kuin uusien tuojien kiintiössä on tilaa. On myös mahdollista, että uusien tuojien kiintiö täyttyy ja hakija jää kokonaan ilman kiintiölupaa. Kiintiön käyttöä voi seurata komission sivulta: http://trade.ec.europa.eu/sigl/querywood.htm

Kiintiölupien myöntäminen kiintiöjaksolle 2018 päättyy 30.11.2018. Lisätietoa kiintiöluvan hakemisesta kiintiöjakson toisen osan aikana: THT nro 42/2016.

Kiintiöjakson 2020 statukset ja kiintiökatot määritellään huhtikuussa 2019 kiintiöjaksojen 2017 ja 2018 tuontien perusteella.

Hakemuslomake - 859s (pdf) ja sen täyttöohje (pdf)

Lisätietoa: Minna Raitanen, etunimi.sukunimi(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet