Hoppa till innehåll

Ansökan om 2019 års kvottillstånd för ryskt trä av gran och furu börjar

26.9.2018 9.10
Pressmeddelande

Kvottillstånd för import av ryskt trä av gran och furu under kvotperioden 2019 kan sökas fr.o.m. den 1 oktober 2018. Både traditionella och nya importörer ska ansöka om kvottillstånd.

Kommissionen bestämmer årligen importörernas status och kvottak på basis av importmängderna för de två föregående kvotperioderna.

Traditionella importörer är företag som våren 2018 av kommissionen fått en status som traditionell importör och ett eget kvottak för kvotperioden 2019. De traditionella importörerna informerades om saken i maj. Alla övriga importörer är nya importörer.

Den maximala kvotandel (kvottak) som är tillgänglig för varje traditionell importör är en säker andel reserverad för företaget. Trots det ska även traditionella importörer ansöka om kvottillstånd för att kunna utnyttja sin andel.

Varje ny importör beviljas högst 1,5 % av tullkvoten för varje produktgrupp (art.4.3 i kommissionens genomförandeförordning nr 498/2012).

Kvoten för gran omfattar 5 960 600 m³. Av den utgör 1,5 procent 89 409 m³.
Kvoten för furu omfattar 3 645 900 m³. Av den utgör 1,5 procent 54 688 m³.

Nya importörer kan ansöka om kvottillstånd så länge det finns plats i nya importörers kvot. Det är också möjligt att nya importörers kvot utnyttjas fullt ut och sökanden blir helt utan kvottillstånd. Kvotsituationen kan följas på kommissionen webbplats:

Beviljandet av kvottillstånd för kvotperioden 2018 upphör den 30 november 2018. För mer information om att ansöka om kvottillstånd under den andra delen av kvotperioden, se TMD nr 42/2016.

Statusarna och kvottaken för kvotperioden 2020 fastställs i april 2019 på basis av importmängderna för kvotperioderna 2017 och 2018.

Ansökan 859r (pdf) och ifyllningsanvisning (pdf)

Mera information: Minna Raitanen, förnamn.efternamn(at)tulli.fi

Kundmeddelande