Hoppa till innehåll

Anmälan om uppvisande ska fr.o.m. 18.6.2018 inges elektroniskt i handeln mellan Åland och Fastlandsfinland

Utgivningsdatum 11.6.2018 8.16
Pressmeddelande

Den anmälan om ankomsten och avgången av varor, dvs. anmälan om uppvisande, som Tullen kräver har i handeln mellan Åland och Fastlandsfinland fr.o.m. 1.1.2018 kunnat inges genom att fylla i en elektronisk Webropol-blankett. Tills vidare har den elektroniska deklareringen varit ett alternativ till att skicka anmälan per e-post. Nu har den elektroniska blanketten reviderats en aning. Den nya blanketten tas i bruk 11.6.2018 och det blir obligatoriskt att använda den som anmälan om uppvisande fr.o.m. 18.6.2018.

Deklaranten kan skriva ut den ingivna anmälan i PDF-format eller skicka den till valfri e-postadress.

Med blanketten kan man också ange export- och importdeklarationens uppgifter elektroniskt, om importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga eller om ombudet som inger importdeklarationen är skattegränskund hos Tullen. Vid dylika fall ska ett transportdokument, t.ex. en fraktsedel, bifogas till anmälan. Om anmälan omfattar flera varuposter behöver man inte ange uppgifterna skilt för varje varupost, utan man kan till anmälan som transportdokument bifoga en godslista som innehåller de uppgifter som Tullen kräver för varje varupost. För att man ska få använda en godslista som transportdokument krävs dock tillstånd av Mariehamns tull. Webropol-blanketten kan inte användas vid postförsändelser.

Om anmälan inte kan inges elektroniskt på grund av ett tekniskt problem, kan anmälan skickas till Mariehamns tull per e-post till adressen webro-aland(at)tulli.fi. Man måste be Mariehamns tull om tillstånd för att få inge anmälan per e-post efter 18.6.2018.

Mera information om ärendet ges av Mariehamns tull, tfn 0295 52 333.

Kundmeddelande